Aloja

Tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri Alojā

Bibliotēku nedēļas “Attiecības. Sadarbība. Kopiena” pasākumu ietvaros 28.aprīlī pie vidusskolēniem Alojas Ausekļa vidusskolā un lasītājiem pilsētas bibliotēkā viesojās Latvijā pazīstama kultūrvēsturisko romānu autore Inguna Bauere.

Vispirms autori iepriecināja divpadsmitās klases skolēnu Mārtiņa un Edgara muzikālais sveiciens un Rūda literārais sveiciens, norunājot dzejoli no Kārļa Vērdiņa krājuma “Pieaugušie”. Jāteic, ka Rūdis ir Vidzemes reģiona skatuves runas konkursa laureāts.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Vītola klātesošajiem ieskicēja vairākus būtiskus un svarīgus faktus no autores dzīves un radošās darbības, kas iegūti izlasot medijos publicētās intervijas, aicināja autori apstiprināt šos faktus un turpmāko sarunu veidot, izmantojot atslēgas vārdus – Laime, Liktenis, Dievs, Valoda, Dzīve, Tauta, Vēsture.

Jāteic, ka ikvienam klātesošajam bija bezgala interesanti ieklausīties autores stāstījumā par sevi, savu dzīvi, vienlaikus saņemot arī patiesi vērtīgus padomus, kā velti mums katram neizniekot sev atvēlētās dzīves nogriezni, jauniešiem vēlējums īpaši piedomāt pie nākamās profesijas izvēles, izvērtēt un izvēlēties prioritātes.

Rakstniece, inženiere, pedagoģijas maģistre Inguna Bauere ir dzimusi Cēsīs, bērnību pavadījusi Liepājā. Studējusi celtniecību Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Izveidojot ģimeni pārcēlusies uz dzīvi Vecpiebalgā, kur strādājusi Vecpiebalgas vidusskolā un arī pašreiz strādā Ērgļu profesionālajā vidusskolā par rasēšanas skolotāju.

Autorei bija interesants stāstījums par nonākšanu līdz pirmajam uzrakstītajam romānam “Sauc mani sniegā”, kas 2004. gadā iznāca “Lata romānu” konkursā. Taču vēsturiskās intereses bijušas tik spēcīgas, ka tapuši vēsturiski un biogrāfiski darbi par latviešu kultūras dižgaru dzīves līdzgaitniecēm un mūzām. Tā tapušas grāmatas “Skolas Līze”, “Lizete, dzejniekam lemtā”, “Ede, Pumpura sieva”, “Piedod, Karolīne!”. Šīs grāmatas izlasot, lasītāji var uzzināt arī mazzināmus faktus no Matīsa Kaudzītes, Andreja Pumpura, Kārļa Skalbes un Ata Kronvalda dzīves. Romānu darbības laiks ir mūsu tautas tuvāka un tālāka pagātne, jo autore ir pamatīgi izpētījusi 18. un 19.gadsimta notikumus Latvijā, un tas palīdzējis radīt viņas grāmatām plašu, detalizētu un saistošu vēsturisko fonu.

Pats jaunākais autores darbs ir – mācītāju Kēlbrantu dzimtai veltīts divdaļīgs romāns “Ne zelts, bet putekļi”, 1.grāmata “Mācītājs un viņa dēls”, 2.grāmata “Hernhūtiešu meitas”.

Autorei bija iespēja paviesoties Alojas muzejā un savukārt ieklausīties muzeja vadītājas Līgas stāstījumā par mūsu izcilajiem novadniekiem, par kuriem uzkrājam dzīvas atmiņas un liecības.

Vecpiebalga vienmēr iedvesmo jauniem darbiem…”, ar šiem vārdiem tikšanos ar lasītājiem Alojā noslēdza autore Inguna Bauere.

Sarmītes Frīdenfeldes teksts un foto