Alojas administrācija

Staiceles vidusskolas un Carnikavas Piejūras internātpamatskolas kolektīvu sadraudzības koncerts Ir tādi cilvēki – sirds dziļi, dziļi

5. maijā Staiceles kultūras namā notika Staiceles vidusskolas un Carnikavas Piejūras internātpamatskolas kolektīvu interesants sadraudzības koncerts, kam nosaukumā Imanta Ziedoņa dzejas rindas: Ir tādi cilvēki – sirds dziļi, dziļi. Pasākuma atslēgas vārdi bija labestība, iecietība, tolerance, mīlestība un ģimene kā cilvēka lielākā vērtība.

 

Ar divu stundu garo koncertprogrammu (jauno pianistu uzstāšanos, dejām, dziesmām, savu labo darbu prezentāciju, teātra izrādi, vēlējumiem) abu skolu audzēkņi centās uzrunāt savus vienaudžus un sabiedrību, lai aicinātu padomāt par iecietību pret atšķirīgo, par bērniem ar īpašām vajadzībām, par savstarpēju uzticēšanos, līdzcietību un labestību vienam pret otru, cieņu un mīlestību pret sev tuvajiem.

 

Mēs sabiedrībā esam tik dažādi: gan laimīgi un priekā starojoši, gan izmisuši vai  bēdās noskumuši, gan bagāti, gan nabadzīgi, gan izcilnieki, veiksmīgie un likteņa pabērni, kam dzīve diemžēl nav devusi 100% iespējas. Ikviens ar savu intelektuālo un fizisko varēšanu un gribēšanu. Bet katram no mums ir tiesības būt uzklausītam un novērtētam, dzīvot saticībā savās mājās un sabiedrībā, saglabāt individualitāti, būt drošībā un laimīgam. Tolerances jeb iecietības prasmju veidošana šajā mācību gadā ir viens no Staiceles vidusskolas audzināšanas darba uzdevumiem: cienīt otru, pieņemot līdzcilvēkus tādus, kādi viņi ir – ar lielām darbaspējām, mutuļojošu enerģiju un pašapziņu vai neveiksmēm, cilvēciskām kļūdām un trūkumiem.

 

Šis bija jau otrais pasākums staiceliešiem kopā ar Piejūras internātpamatskolas audzēkņiem, jo rudenī abu skolu puiši Staicelē spēlēja futbolu, bet 24. maijā pie mums būs kopīgs Stipro skrējiens. Un tad jau mācību gads strauji tuvojas noslēgumam. Jā, esam piepildījuši šo laiku ar ikdienu un gaišiem svētkiem, ar nopietnu darbu un godalgotiem sasniegumiem, ar problēmām un to risinājumiem un dziļām pārdomām par mūsu izglītības iestādes tālāku attīstību. Esam piepildījuši savu laiku ar iepazītiem  visdažādākajiem cilvēkiem. Un prieks, ka ir tādi cilvēki – sirds dziļi, dziļi.

 

Paldies Staiceles vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem par koncertu! Paldies Piejūras internātpamatskolas kolektīvam un direktoram Jurim Krastiņam par ieguldīto darbu sadraudzības pasākumu organizēšanā.

 

Sandra Brokāne,

Staiceles vidusskolas direktore