Aloja

Ar 1. aprīli lauksaimnieki drīkst nodarbināt strādniekus, kuru darba samaksai piemēro sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli

llkcAtgādināšu svarīgākās lietas par šo īpašo nodokli. Nodokļa piemērošana ir noteikta likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.12 pantā, kā arī MK 25.03.2014. noteikumos Nr. 166 “Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai”.

 

Nodokļa likme, kuru piemēro sezonas laukstrādnieka ienākumam, ir 15%. Ja, piemēram, strādniekam par dienu ir aprēķināti 10 eiro, tad nodoklis ir 1,50 eiro, bet strādnieks saņems 8,50 eiro.

 

Vienā dienā persona kā sezonas laukstrādnieks var tikt nodarbināta tikai pie viena ienākuma izmaksātāja. Tas ir, nevar būt situācija, kad persona par dienas pirmo pusi saņem sezonas laukstrādnieka ienākumu pie viena saimnieka, bet par dienas otro pusi – pie cita.

 

Darbi, kuros sezonas laukstrādnieku drīkst nodarbināt: augļu koku, ogulāju un dārzeņu sēja vai stādīšana, sējumu un stādījumu kopšana, ražas novākšana, augļu, ogu un dārzeņu šķirošana.

 

Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājam kārtējā gadā ir jāpiesaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības vienotam platību maksājumam un vienotā platību maksājumu pieteikumā ir jābūt norādītam vismaz vienam kultūrauga kodam, kas ir minēts MK noteikumu Nr. 166 pielikumā. Laika posms, kurā sezonas laukstrādniekus drīkst nodarbināt, ir no 1. aprīļa līdz 30. novembrim. Kopumā sezonas laikā viena persona kā sezonas laukstrādnieks drīkst būt nodarbināta ne vairāk kā 65 dienas. Kopā sezonas laikā kā sezonas laukstrādnieka ienākumu viena persona drīkst saņemt ne vairāk kā 3000 eiro.

 

Sezonas darbu veikšanas dienā ienākuma izmaksātājs pirms darba uzsākšanas reģistrē sezonas laukstrādnieku Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmā, norādot maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, ienākuma gūšanas dienu un noslēgtā līguma formu (rakstveidā noslēgts darba līgums vai rakstveidā vai mutvārdos noslēgts uzņēmuma līgums). Katras dienas beigās šajā sistēmā ir jānorāda katram strādniekam aprēķinātā atlīdzība. Reizi mēnesī – piecu darbdienu laikā pēc ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas laukstrādnieku nodarbinātājs apstiprina un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesī lauksaimniecības sezonas darbos nodarbinātajām personām, šo personu ienākumu un aprēķināto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, kā arī tā sadalījumu pa budžetiem.

 

Linda Puriņa, LLKC Grāmatvedības un

finanšu nodaļas vadītāja