Alojas administrācija

Alojas novadā tiks īstenoti 11 biedrību projekti

29.aprīlī noslēdzās projektu pieteikumu pieņemšana Alojas novada domes izsludinātajā nevalstisko organizāciju projektu konkursā. Kopumā tika saņemti 16 pieteikumi no novada biedrībām par kopējo summu 14 850,40 EUR. Šogad projekti tika vērtēti pēc jauniem kritērijiem, to veica īpaši izveidota komisija. Rezultātā, 26.maijā domes sēdē tika atbalstīts lēmums piešķirt finansējumu 11 idejām – 10 no tām pilnā apjomā, vienai daļēji, tādējādi iekļaujoties budžetā paredzētajos 10 000,00 EUR. Līdz 2016.gada 31.decembrim tiks realizēti sekojoši biedrību projekti:

 

 • Biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” projekts “Prāts vieno ģimeni un skolu”
 • Biebrības “Ungurpils ezera saimnieks” projekts “SALA dodas pasaulē”
 • Biedrības “KLUBA 6” projekts “Atpūtas laukuma labiekārtošana Alojā, Kluba ielā 6”
 • Tenisa kluba “Aloja” projekts “Galda teniss Latvijas IV Olimpiādē”
 • Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības projekts “Labi dzīvot Staicelē!”
 • Rozēnu-Staiceles ev.lut. draudzes projekts “Rozēnu-Staiceles ev.lut. draudzes parka teritorijas labiekārtošana”
 • Alojas radošā kluba “Liepale” projekts “Mana pilsēta zied!”
 • Lauku sieviešu kluba “Naktsvijoles” projekts “Ar novada vārdu pasaulē”
 • Biedrības “Alojas novada attīstība” projekts “Latviešu alfabēts Alojā – Latvijas simtgadei”
 • Moto kluba “ASB” projekts “Biedrības “L.A.M.A.” motokrosa turnīra 3.posma Līciema mototrasē līdzfinansējuma nodrošināšana”
 • Jauniešu interešu kluba “E.M.-K.A.” projekts “Jauniešu diena Puikulē 2016”

 

Elīna Rulle,

Alojas novada domes projektu koordinatore