Alojas administrācija

Vietējos jauniešus aicina uz ielu vingrošanas pasākumu. ATCELTS! Sekojiet informācijai!

afiša-page0001

Pasākums atcelts! Sekojiet informācijai!

Pavasara sākumā sociālo tīklu portālā draugiem.lv ieraugot video sižetu, kur mūsu vietējie puiši aktīvi nodarbojas ar ielu vingrošanu, izmantojot mūsu sporta laukuma vingrošanas stieņus, radās ideja, ka varētu organizēt pasākumu bērnu nama un vietējiem bērniem. Vispirms šķita, ka nepieciešams sakārtot vingrošanas stieņu laukumu un atsvaidzināt pašus stieņus, tos pārkrāsojot košākās krāsās. Uzrunājot vietējos puišus, viņi piekrita šai idejai un ļoti aktīvi ķērās pie darba. Zēni ieteica, ka pirms krāsošanas vajadzētu stieņus arī saremontēt, sametināt bojātās vietas. Šajā darbā palīgā steidzās zēnu Renāra un Valtera Stumpu tēti un Jānis Saliņš. Aktīvi sakārtošanas darbos piedalījās Mārcis Skrīvelis, Artis un Artūrs Doroškēvici, Renārs Stumps, Andris Jērcītis, Mārtiņš Žukovskis. Zēniem palīdzēja arī meitenes Kitija Berga, Elīna Dzelzīte un Ērika Brigmane. Laukuma pļaušanā palīdzēja Rolands Korņīlovs un Mihails Biksejs.

 

Tā kā jau pirms daudziem gadiem pie mums bērnu namā viesojās ielu vingrotāji no Smiltenes, mēģināju sameklēt viņu kontaktus. Līdz beigās Smiltenes puiši ieteica, ka ļoti aktīvs ielu vingrotājs ir mūsu Ozolmuižas pamatskolas absolvents Oskars Grundmanis, kurš kopā ar saviem draugiem piekrita organizēt pasākumu vietējiem jauniešiem.

 

Visi interesenti laipni aicināti sestdien Ozolmuižā izmēģināt savus spēkus ielu vingrošanā!

 

Dace Lapšāne,

Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs „Zīles” vadītāja