Aloja

Staiceles vidusskolā – 9. klases izlaidums

Ceļa sākumā mūs pārņem bailes, mēs gribam visu izdarīt pareizi. Bet dzīve mums tikai viena – kurš izgudrojis šo “pareizi”. Paraugs noder vien salīdzināšanai, lai mēs redzētu, kā citi izprot dzīvi. Mēs bieži apbrīnojam citu cilvēku gājumu un tikpat bieži varam mācīties no citu kļūdām. Taču, kā veidot savu dzīvi labāku, katra paša ziņā. (Paulu Koelju)

Izskanējis Staiceles vidusskolas 9. klases izlaidums. Mūsu skolu šogad absolvējuši 17 jaunieši, klases audzinātāja – Vizma Tiltiņa. Kolektīvā ļoti draudzīgi visus gadus sadzīvoja bērni no dažādām Latvijas vietām: Sinoles, Cēsīm, Valmieras, Burtniekiem, Alojas un, protams, Staiceles.

Lai izlaidums ritētu svinīgi un raiti – to vadīja Staiceles vidusskolas 7. klases skolniece Ieva Reide un topošie sporta dzīves menedžeri – Žans Biruļa un Kaspars Purviņš (Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas I kurss).

Pēc direktores Sandras Brokānes svētku uzrunas un direktora vietnieces Aldas Grāveres rīkojuma nolasīšanas absolventi teica apsveikuma un pateicības vārdus dzejā un prozā, skandēja dziesmas, emocionāla bija deja – sirsnīgos priekšnesumus veltot tuvākajiem cilvēkiem – vecākiem, kas no 1. klases cenšas  piepildīt savu bērnu skolas laiku ar mīlestību un vislabākajiem padomiem, kas vislabāk redz viņu darbus un nedarbus, spēku un bezspēku, cerības un vēlmes, visdziļāk saprot savējo bērnišķīgajos smaidos apslēpto prieku, bēdu vai ziņkāri.

Lielu paldies absolventi teica visiem pedagogiem Staiceles vidusskolā, kuri viņus mācījuši deviņus garus, interesantus un bagātus gadus, rūpējoties, iedvesmojot, rājot un cildinot, atbalstot un ļaujot kļūdīties dzīves sarežģītajos notikumu labirintos. Mīļi sveicieni pirmajām audzinātājām: pirmsskolā – Jautrītei Pelēkajai un sākumskolā – Dacei Priekulei. Paldies arī audzinātājiem internātā un skolas tehniskajiem darbiniekiem, interešu izglītības pedagogiem, Staiceles pilsētas iestāžu vadītājiem un kolektīviem par ilggadējo un jauko sadarbību.

Absolventi ierakstīja laba vēlējumus Staiceles vidusskolas lielajā Atmiņu grāmatā, piemēram: Cienījamie skolotāji, paldies par pacietību un ieguldīto darbu, par laiku un fantāziju, mūs mācot un audzinot! (K. Grosbergs). Viņi dāvināja skolas bibliotēkai mājturības un tehnoloģiju stundās (kopā ar skolotāju Jāni Rudzīti) skaisti restaurētus 7 klubkrēslus (īpaši centīgi darbā – Jānis Grīns, Emīls Konošonoks, Nauris Andersons). Vecāki skolai dāvināja tik nozīmīgo veselīga dzīvesveida saglabāšanai – vingrošanas sienu.

Lepojamies, ka 2016. gada 9. klases absolventi ir īpaši talantīgi: mūzikā – Jānis Masļeņokovs un Justīne Vītola, mākslā – Sandija Vītola, mazpulka darbā – tā prezidents Endrijs Maurītis un Lilita Ozoliņa, klases pasākumu organizēšanā – Sabīne Tama un Megija Čerpakova. Sportā – Zane Konstantinova, Sendija Romanovska un lielākā daļa jauniešu piedalījušies un guvuši izcilus sasniegumus visdažādākajās novada, Vidzemes starpnovadu un Latvijas mēroga sacensībās. Šo klasi absolvē arī četri talantīgie futbolisti – Gints Nurutdinovs, Klāvs Grosbergs, Arturs Nazarovs, Roberts Kalnietis – kuri kopā savu zelta treneri futbolā Jāni Valaņinu iepriekšējā gadā savai komandai Latvijas skolu futbola sacensībās Rīgā palīdzēja izcīnīt godpilno un augsto 2. vietu.

Ziedi un dzīvesprieks, dāvanas un pirmais, ļoti gaidītais izglītības dokuments, mīļo, tuvo cilvēku un draugu klātbūtne izlaidumā, laimes un veiksmes vēlējumi, rokasspiedieni, mūzika, elegance un mīlestība – meijām izrotātajā Staiceles kultūras namā 11. jūnija pēcpusdienā – noteikti paliks 9. klases kolektīva atmiņā ilgi jo ilgi. Un sirsnīgs paldies visiem, kas palīdzēja mums svētku noskaņas radīšanā!

Staiceles vidusskolas himnai Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš izskanot, lielajā dzīvē devās brīnišķīgi jaunieši, spēcīgas un radošas jaunās personības.   

Vizma Tiltiņa,

Staiceles vsk. 2016. gada 9. klases absolventu audzinātāja