Aloja

12. klases izlaidums Staiceles vidusskolā

Jūnijs ir laiks, kad gaisā jūtama meiju smarža un  klāt ir ne tikai balto margrietiņu un peoniju laiks. Tas ir ir laiks, kad Staiceles vidusskolas 12. klases skolēnu sirdīs valda satraukums, jo klāt izlaidums. 4. jūnija saulainajā pievakarē absolventi, skolotāji un viesi kultūras nama zālē pulcējās uz jauku, sirsnīgu un emocionālu izlaiduma pasākumu.

Šogad Staiceles vidusskolas 12. klasi absolvēja un dokumentu par vidējās izglītības iegūšanu saņems pieci jaunieši – Sandija Eglīte, Sanija Ozola, Monta Sedleniece, Mareks Grāvītis un Rūdolfs Grāvītis. Lieliskais piecnieks, vienoti kā pieci pirksti dūrē, aktīvi, patstāvīgi, radoši jaunieši, ļoti draudzīga, saliedēta, ģimeniska klase, vairāku interesantu skolas pasākumu ideju autori un organizētāji– tā par šī gada absolventiem teikuši gan skolotāji, gan viņi paši, klases audzinātāja  Vizma Lūse.

Svinīgais sarīkojums sākās ar Latvijas valsts himnu, skolas direktores Sandras Brokānes uzrunu un Staiceles vidusskolas himnu. Absolventi teica paldies un ar ziediem pateicās par iemācīto un piedzīvoto, par sapratni un atbalstu skolotājiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem, internāta personālam un vecākiem, kā arī priecēja klātesošos ar jaukām dziesmām. Īpašas ovācijas izpelnījās brīnišķīgā, skanīgā Mana dziesma Sandijas, skolas direktores Sandras Brokānes un mūzikas skolotājas Līgas Siliņas izpildījumā!  Absolventi ierakstīja savus vēlējumus skolas Atmiņu grāmatā. Sveicot jauniešus, klases audzinātāja īsi raksturoja katru un lasīja novēlējumus, kurus bija sarūpējuši gan skolas pedagogi, gan klasesbiedri.

Absolventus uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inga Mauriņa – Kaļva, Alojas novada izglītības speciāliste Ilze Kapmale, Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītāja Anita Strokša, apsveicot 12. klases beidzējus un novēlot jauniešiem veiksmi, izvēloties savu tālāko ceļu dzīvē.

Īpašu paldies savai klases audzinātājai ar pašu sagatavoto video par kopā pavadīto vidusskolas laiku teica paši absolventi.

Jauks, pārsteigumu pilns, ar nelielu uzdevumu  bija  Staiceles Mākslas un mūzikas skolas direktores Ārijas Bakmanes un skolotājas Ārijas  Daugules apsveikums tām absolventēm, kuras beigušas šo skolu – Sandijai (mākslas un mūzikas novirzieni) un Sanijai (mākslas novirziens). Ar skaistiem ziediem un apsveikumiem absolventus sveica nākamie divpadsmitie.

Paldies pedagogiem teica arī absolventu vecāki, dāvinot skolai piecus brīnišķīgus rožu stādus ar vēlējumu pie skolas veidot un turpmāk paplašināt īpašu rožu dobi.

Liels paldies jaukajiem izlaiduma pasākuma vadītājiem Ievai Loretai Reidei (7. klase) un Oskaram Aleksim Strautam (8. klase) un visiem, kas mums palīdzēja svētku noskaņas radīšanā!

Ziedi, smaidi, laba vēlējumi, absolventu uztraukums, ģimenes un draugu atbalsts- tāds bija šis 8. Staiceles vidusskolas izlaidums! Izlaiduma noslēgumā izskanot absolventu dziedātajai dziesmai Mums pieder tik daudz, mans novēlējums maniem divpadsmitajiem:

Paldies par šo kopā pavadīto vidusskolas laiku, kas man devis ļoti daudz- gan pozitīvas, gan ne tik pozitīvas emocijas, enerģiju, esmu mācījusies no jums, esat man likuši saprast šo to no dzīves… Paldies par jūsu radošumu, enerģiju, idejām, vienotību, reizēm arī uzstājību, organizējot dažādus pasākumus.

Jums pieder tik daudz,

Bet jūs gribat vairāk,

Aiz apvāršņa skriet arvien tālāk, tālāk,

Jo sapņiem nav beigu

Un lielceļiem nav!

Nezaudējiet drosmi, optimismu, pārliecību un dodieties tālāk, izvēlieties pareizo ceļu dzīvē, lai sasniegtu savus mērķus. Jūs gaida lieli izaicinājumi. Tāpēc lai jums pietiek neatlaidības un veiksmes īstenot savus sapņus!

Vizma Lūse,

12. klases audzinātāja