Alojas administrācija

Pagarināta pieteikšanās novada sakoptāko sētu konkursam

No 1. jūnija līdz 30. septembrim Alojas novada dome organizē konkursu “Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu”. Pretendentus dalībai konkursā var pieteikt rakstiskā veidā pie attiecīgā pagasta pārvaldnieka vai elektroniski dome@aloja.lv līdz 2016. gada 1. jūlijam.

Vairāk informācijas nolikumā.