Alojas administrācija

Alojas novada pašvaldības pārstāvji atgriezušies no vizītes Hebejas provincē Ķīnā

Ķīna Hebeja

Aizvadītajā nedēļā no 3. pašvaldību vadītāju konferences Ķīnā atgriezās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un uzņēmēju delegācija, kuras sastāvā bija arī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, SIA “Aloja-Starkelsen” direktors Jānis Garančs un uzņēmēja, domes deputāte Inga Mauriņa-Kaļva.

 

Alojieši piedalījās Hebejas provincē notiekošajā konferencē, kuras mērķis ir padziļināt pašvaldību sadarbību ekonomikā, tehnoloģijās, izglītībā, kultūrā un citās jomās, kā arī veicināt sadarbību starp Ķīnas, Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

 

Papildus konferencei un dažādām sanāksmēm, norisinājās arī izstāde “China Expo”. Izstādē bija iekļauts arī Latvijas stends un informācija par Alojas novadu.

 

J.Garančs apmeklēja vairākas uzņēmējiem rīkotas sanāksmes, kurās tikās ar Ķīnas Lauksaimniecības ministrijas pārstāvjiem un Starptautisko sakaru centra vadību, lai runātu par bioloģiskās pārtikas ražošanas jautājumiem.

 

Savukārt V. Bārda un I. Mauriņa-Kaļva kopā ar delegātiem no citām valstīm piedalījās dažādu nozaru konferencēs. V. Bārda cer, ka tikšanās pavērs iespējas jauniem projektiem zaļā tūrisma un bioloģiskās pārtikas ražošanas jomās, tāpat lauksaimniecībā. Viņš pastāstīja, ka Ķīna no savas puses sadarbībā ar Eiropu iegulda milzīgus līdzekļus un ļoti uzsver ne tikai sadarbību valstu, bet arī pašvaldību līmenī.

 

Alojas novada domes priekšsēdētāja V. Bārdas aicināti braucienā piedalījās arī Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts un uzņēmējs Andris Lubiņš no SIA “Grandeg”. R. Sijāts pēc brauciena teica: Prieks un lepnums, ka LPS ir veiksmīgi izdevies pārvarēt “Ķīnas mūri”. Tagad kopīgi ar pašvaldībām uzņēmējiem ir iespējas veidot un attīstīt sadarbību ar Hebejas provinci. Paldies Alojas novada priekšsēdim Valdim Bārdam par iespēju pievienoties delegācijai un aktīvo ieinteresētību Vidzemes kultūras un tūrisma attīstībā!

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Foto no dalībnieku personīgā arhīva