Aloja

Ozolmuižas pamatskola uzņem jaunus audzēkņus

Ozolmuižas pamatskola 2016./2017. mācību gadā gaida jaunus skolēnus 1. – 9. klasēs.

Realizējam šādas programmas:

  • pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( kods 21015811);
  • pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111).

Skolā ir iespēja darboties šādos interešu izglītības pulciņos:

Teātra, floristikas, amatniecības, sporta, deju kolektīvā ,,Riču–raču”, ansambļos, dabas pulciņā, karatē.

 

Alojas novads nodrošina skolēnus ar brīvpusdienām un atmaksā transporta izdevumus nokļūšanai uz skolu.

 

Dokumentus (vecāku iesniegumu un liecību) var iesniegt darbdienās plkst. 9.00 – 12.30 (par citu laiku vienoties pa t. 26513740) Ozolmuižas pamatskolā līdz 31. augustam.                                                                                                              

Būsiet laipni gaidīti!