Aloja

Aicina atbalstīt volejbola laukuma izveides iniciatīvu

Biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”, realizējot ES projektu, aizvadītajā vasarā pie vidusskolas Alojā izveidoja kvalitatīvu volejbola laukumu. Šogad plānots iesākto turpināt un izveidot otru laukumu, lai Alojas novadā varētu rīkot dažāda mēroga sacensības.

Aicinām atbalstīt biedrības iniciatīvu, ziedojot līdzekļus:

Biedrībai “Alojas Alojas Ausekļa vidusskolai”
Reģ. nr. LV5120008224301
Konts: LV35UNLA0050022081592
Adrese: Ausekļa iela 1, Aloja, LV-4064.