Alojas administrācija

1. septembris Staiceles vidusskolā – kur visiem ir spārni lidojumam

Krīt naktīs āboli, no rīta pilna zāle. 
Un zvaigznes rudenī kā zelta augļi krīt.
No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm,
Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos pats. 
(A. Auziņš)

1. septembris ir īpaša diena visiem Latvijas skolēniem un viņu ģimenēm, pedagogiem un skolas darbiniekiem, atbalstītājiem un sadarbības partneriem, sabiedrībai, kas augstu vērtē izglītību un tās lomu cilvēka dzīvē. Zinību diena ir laiks ne tikai nopietnām un mērķtiecīgām pārdomām par jauno mācību gadu un tajā darāmo, bet arī starta līnija savu sapņu un vēlmju piepildīšanai, visskaistāko mērķu sasniegšanai. Skolā taču aug mūsu zemes un valsts nākotnes veidotāji un sargātāji.

Daudziem jauniešiem Zinību diena ir kā atspēriena punkts visdažādākajām inovācijām, jaunām atklāsmēm un izaugsmei, karjeras izvēles līkločiem un veiksmēm, mācību sasniegumiem un ārpusstundu interešu izglītības aktivitātēm. Bet šogad Staiceles vidusskolai Zinību diena ir īpaša – 50. reizi tiks iezvanīts 1. septembra zvans esošajā skolas ēkā. Tātad 1966. gadā tolaik direktore Lūcija Dalka pateicās celtniekiem un saņēma no viņiem jaunās skolas ēkas atslēgas. Tā laika notikumus apliecina senie foto.

Jā, skolas dvēsele ir tās cilvēki: gan absolventi, gan esošie un topošie skolēni, pedagogi un darbīgais personāls. Skatos un jūsmoju, kā daudzas jo daudzas fotogrāfijas Staiceles vidusskolas vēstures pulciņa apkopotajos albumos glabā atmiņas par XX gs. mūsu izglītības iestādē piedzīvoto (mācības jau notika arī vecajā skolā, diemžēl tā bija kļuvusi par šauru). Svešādi matemātikas termini un pionieru vienības, shēmas un politnodarbības, pirmais skolas žetons un rudens kartupeļu talkas, ikdienas ritms – kā pantmērs Klāva Elsberga (kurš Staicelē 7 vasaras nodzīvoja) dzejoļos. Dažādas emocijas un reakcijas – ķīmiskās un cilvēciskās, pusdienu rindas un gardie biezpiena plāceņi – it kā tāla senatne. Tomēr daudzu staiceliešu bērnības un jaunības tik nozīmīgais laiks: „Lūdzu, skolotāj!”, ,,Labrīt, bērni!”, ,,Uz veselību!”, ,,Laimīgu mūžiņu!” Mīlestības vārdi ar spārniem, un Staiceles skolas 50 gadu jauneklīgā dvēsele visā savā krāšņumā mīt cilvēku stāstos un izjustajā, atmiņās un fotoarhīvā.

Šogad Staiceles vidusskolā savas skolas gaitas uzsāks 15 pirmklasnieki, lielajā dzīvē viņus ievadīs audzinātāja Maija Andersone. Lai bagāts un interesants ir viņu izglītošanās laiks pilsētā pie Salacas! Lai vecākiem vairāk prieka un gandarījuma par saviem bērniem nekā rūpju. Lai pedagogiem radošas idejas un izturība, mācot un audzinot XXI gs. jaunatni!Lai visiem mūsu absolventiem pietiek Staiceles skolā gūtās spēka maizes! 

Ar ziediem un svētku tērpiem, ar svinīgām uzrunām un novēlējumiem Latvijā iesākas jaunais 2016./ 2017. mācību gads. Un jaunā sākums – 1. septembris – Staiceles vidusskolā parasti mums visiem iedod arī spārnus. Spārnus, kas nes cauri laikiem drošā lidojumā pretī savai rītdienai.

Sandra Brokāne,

Staiceles vidusskolas direktore