Alojas administrācija

Amatā apstiprināta Brīvzemnieku pagasta pārvaldniece

25. augustā domes sēdē Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītāja amatā apstiprināja viļķenieti Daci Tauriņu. Izsludinātajā konkursā no četriem kandidātiem Dace tika atzīta par piemērotāko šim amatam. Viņai ir augstākā izglītība, 12 gadu pieredze darbā pašvaldībā. No 2008. gada Dace strādā Brīvzemnieku pagastā par sociālo darbinieku. Paralēli darbam sociālajā jomā jaunā pārvaldniece līdz šim aktīvi darbojusies nevalstisko organizāciju sektorā un iesaistījusies sabiedriskās aktivitātēs. Dace bijusi daudzu projektu vadītāja, guvusi pieredzi pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Profesionālā kvalifikācija paaugstināta dažādos kursos un semināros. Darbs pašvaldībā un sabiedriskās aktivitātes devušas pieredzi personāla vadībā, budžeta sastādīšanā, gūta izpratne par darbu valsts pārvaldē.

 

Sagatavoja Liānas Lilenblates-Sipko