Aloja

Novada skolotāji tikās ikgadējā pedagogu konferencē

26. augustā novada skolotāji pulcējās Alojas kultūras namā uz tradicionālo konferenci pirms jaunā mācību gada. Pedagogi kopīgi atskatījās uz aizvadīto mācību gadu, uzzināja par aktualitātēm izglītībā, bet pats galvenais – guva iedvesmu un pozitīvas emocijas jaunajam darba cēlienam.

 

Skolotājus uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, akcentējot, ka tikai kopīgā sadarbībā iespējams sasniegt labus rezultātus. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inga Mauriņa – Kaļva bija sarūpējusi sveicienu katram izglītības iestāžu kolektīvam.  Savukārt izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale, vēlot skolotājiem noticēt skolēnu spējām, citēja Džona Spaldinga teikto: Tie, kas tic mūsu spējām, ne tikai pamudina mūs. Viņi rada mums vidi, kurā ir vieglāk gūt panākumus.

 

Pēc svinīgās pasākuma daļas sekoja atskats uz iepriekšējo mācību gadu, akcentējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides jomu, kas ietver gan tālākizglītības kursus, gan pieredzes apmaiņas pasākumus un tradicionālos mācību pasākumus novada skolēniem, kas balstīti nevis uz skolu konkurenci, bet savstarpēju sadarbību.  Aktuālākie jautājumi pirms jaunā mācību gada ir par novada izglītības attīstības koncepcijas ieviešanu, vecāku līdzfinansējuma noteikšanu novada profesionālās ievirzes skolās, kā arī par pedagogu atalgojuma jauno modeli, kas radījis pietiekami daudz jautājumu un debašu.

 

Konferences noslēgumā skolotājiem bija iespēja gūt arī vērtīgas atziņas un padomus psiholoģes Kristīnes Makas lekcijā par to, kā saglabāt veselumu skolotāja darbā. Izskaņā klātesošie varēja baudīt muzikālu sveicienu grupas “Kokteilis” izpildījumā.

 

Ilze Kapmaleizglītības darba speciāliste

Liānas Lilenblates-Sipko foto