Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”

alojaUzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 12. oktobrī plkst. 16:00 “Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”.

 

Darba kārtība:

  1. Nolikuma “Par balvas piešķiršanas kārtību Alojas novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem” apstiprināšana – UKP priekšsēdētāja Ilze Caune, izglītības speciāliste Ilze Kapmale;
  2. Prezentācija par “Uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala”” darbības uzsākšanas jautājumiem – Alojas novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore Elīna Rulle;
  3. Aktuālie jautājumi Alojas novada pašvaldībā – Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne,
  4. Alojas novada domes Attīstības nodaļas aktualitātes – Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis;
  5. Citi jautājumi:
  • Nākamā sēdes laiks un vieta.

  

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada domes Projektu koordinatore Elīna Rulle tel.22432671,  e – pasts: elina.rulle@aloja.lv