Aloja

Sporta dzīve Staiceles vidusskolā

Veselības nedēļas (19. – 23. septembris) laikā Staiceles vidusskolā notika divi lieli sporta pasākumi. Pirmais – Alojas, Limbažu un Salacgrīvas novada futbola sacensības, kur tiesnešu pienākumus veica Staiceles vidusskolas 11. klases audzēkņi Mareks Migliņš, Ronalds Līsmanis, Adrians Miņins un Matīss Žagars (12. kl.) sporta skolotāja Aigara Ragaiņa vadībā. Līdztekus sacensībām Staiceles Sporta profesionālās vidusskolas (SSPV) 2. kursa audzēkņi klātesošajiem novadīja pašu sagatavotas sporta aktivitātes ar savdabīgiem un interesantiem futbola elementiem (bumbas žonglēšana ar kāju, precizitātes sitieni utt.).

Piektdien, 23.septembrī, Staiceles vidusskolas un SSPV audzēkņi aizvadīja Olimpisko dienu 2016 – tās moto šogad Padod bumbu!, jo veltīta volejbola spēles popularizēšanai. Diena iesākās ar lāpas skrējienu cauri pilsētai, finālā nonākot uz mākslīgā seguma sporta laukuma. Pirms kopīgās vingrošanas tika aizdedzināta Olimpiskās dienas lielā lāpa (godpilnais pienākums bija uzticēts vienam no vissportiskākajiem mūsu vidusskolā – 9. klases jaunietim Emīlam Sorokinam). Atskanot Olimpiskās dienas himnai, tika pacelts šo svētku karogs. Svinīgo uzdevumu veica 9. klases sportisti Artūrs Talcis un Alens Jirgensons. Pieminētie trīs talantīgie audzēkņi godam un ar izciliem sasniegumiem iepriekšējos gados nesuši Staiceles vidusskolas vārdu gan novadā, gan starpnovadu un Vidzemes, arī Latvijas mēroga futbola sacensībās.

Pēc oficiālās atklāšanas visi dalībnieki izpildīja Olimpiskās dienas vingrojuma kompleksu, skanot SWH tiešraidei, jo pasākums ir Latvijas mēroga aktivitāte. Tālāk – kopīga fotografēšanās kā apliecinājums, ka Staicelē Olimpiskajā dienā piedalās, sākot no vismazākajiem (2 – 3 gadi) bērnudārza audzēkņiem. Turpinājumā visiem, protams, dažādas fiziskās aktivitātes, kuras nopietni bija sagatavojuši SSPV 1. kursa audzēkņi. Uzdevumi bija saistīti ar volejbola elementiem gan stafetēs, gan komandu spēlēs.

Jautrās, spraigu sacensību piepildītās un emociju bagātās dienas noslēgumā dalībnieki pierādīja savu erudīciju viktorīnā Olimpiskās spēles RIO –2016, ko arī bija sagatavojuši un vadīja SSPV 2. kursa audzēkņi.

Prieks, ka Staiceles vidusskolas 3. klase ar audzinātāju Baibu Eglīti  izturēja Latvijas mērogā konkursu, lai audzēkņi šajā mācību gadā iesaistītos valsts finansētā projektā Sporto visa klase, tas nozīmē, ka viņiem katru darba dienu papildus ir vēl viena stunda, kas veltīta sportiskām aktivitātēm.

Liels paldies Staiceles vidusskolas direktorei Sandrai Brokānei, klašu kolektīviem un audzinātājiem, visiem dalībniekiem, atbalstītājiem, sponsoriem, organizētājiem, kas darbojās, lai Veselības nedēļas pasākumi mūsu pilsētā un vidusskolā noritētu raiti.

Vizma Tiltiņa,

Staiceles vidusskolas un SSPV sporta skolotāja