Aloja

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni apgūst mehatroniku

Pateicoties Alojas Ausekļa vidusskolas sadarbības plānam ar Vidzemes Augstskolu (ViA), jau otro gadu mūsu skolas trīs līdz četri 8.-11.klašu skolēni reizi mēnesī apmeklē ViA, lai divas stundas pasniedzēja Valda Vīksnas vadībā darbotos teorētiski un praktiski.

ViA raksturojums mehatroniķa profesijai: „Šodien grūti iedomāties kādu tehnikas nozari, kurā nebūtu mehānismi un mehāniskas sistēmas ar vienlaicīgu elektronikas un datortehnikas pielietojumu. Šādas sistēmas apzīmē ar jēdzienu mehatroniskās sistēmas, un mācību par tām sauc par mehatroniku. Mehatroniskās programmas ir CD atskaņotājos, printeros, praktiski visās rūpnīcu iekārtās un darbgaldos, medicīnas iestādēs, vieglajās automašīnās, veļas mašīnās, fotoaparātos, mikroviļņu krāsnīs-visur, kur mehānismu un elektronikas darbība tiek vadīta ar procesora un programmas palīdzību. Var teikt, ka mūsu dzīve nav  iedomājama bez mehatronisko sistēmu pielietošanas. Tās ir pat mūsu modernajās mājās -apkures iekārtās, ventilācijas iekārtās, apsardzes sistēmās, automātiski atveramās durvīs, liftos, vārtos utt.”

     Skolēnu brīvlaika nodarbībā tika lodēts un samontēts barošanas bloks, kas uztur maināmu spriegumu līdz 24 voltiem. Jaunieši mērīja izgatavoto bloku spriegumus, pretestības ar multimetriem. Tāpat, izmantojot modernās iekārtas, pieslēdza tos oscilogrāfiem,  pētot dažādas raksturlīknes uz ekrāniem.

    Novembra nodarbībā viņiem paredzēts montēt shēmas uz maketplatēm, izmantojot Arduino mikrokontrolieru  programmu. Jāpiebilst, ka mūsu skolas vecāko klašu skolēniem darbs ar tām jau bija iespējams, jo skolā tādas ir, bet 8.-9.klašu interesenti sāks darboties šogad.

AAV fizikas skolotāja

Sarmīte Mangulsone