Aloja

Ziemeļvidzemes pašvaldības nosaka vides izglītību kā stratēģisku prioritāti atkritumu apsaimniekošanā

30. septembrī SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) dalībnieku sapulcē, piedaloties visu 28 pašvaldību pārstāvjiem, pieņēma lēmumu atzīt vides izglītības nodrošināšanu Ziemeļvidzemē (ZAAO darbības reģionā) par stratēģisku prioritāti. Sapulcē tika aicināts Pārgaujas novada pašvaldībai izveidot vides izglītības infrastruktūru un aktīvi iesaistīties finansējuma piesaistē vides izglītībai, tostarp vēršoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Izglītības un zinātnes ministrijā.

 

Būtībā tas nosaka, ka kopš atkritumu savākšanas un noglabāšanas sistēmas radīšanas un attīstīšanas reģionā, šobrīd tieši atkritumu radītāju izglītošana kļuvusi par svarīgāko sistēmas posmu.

 

Jau kopš 1998. gada, kad nodibināts atkritumu apsaimniekotājs ZAAO, paveikts liels darbs visu veidu atkritumu savākšanā, šķirošanā, nogādāšanā pārstrādei un noglabāšanā. Reģionā gan iedzīvotājiem, gan juridiskajām personām pieejams pienācīgs pakalpojumu loks, lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu.

 

Kopš 2002. gada ZAAO īsteno sistemātiskas vides izglītības aktivitātes pašvaldībās. Pašreizējo iespēju robežās pašvaldībām un ZAAO ir labas iestrādes vides izglītības jomā. ZAAO faktiski var uzskatīt par jomas līderi vides izglītībā. Kopš 2012. gada ZAAO reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe” realizē Pārgaujas novada* pašvaldības licencētu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu, kas nodrošina bērnu un jauniešu zināšanu papildināšanu par cilvēka un vides mijiedarbību, vides piesārņojumu, atkritumu veidiem, to apsaimniekošanu un otrreizējo pārstrādi. Tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes ekskursiju, izbraucienu un citos veidos, tomēr ZAAO iespējas vides izglītības veicināšanai ir ierobežotas gan finansējuma, gan infrastruktūras jomā.

 

Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents uzsver: “Nepieciešams aizvien vairāk atteikties no fragmentētām un kampaņveidīgām aktivitātēm par labu sistēmiskai, organizētai vides izglītībai visām sabiedrības grupām. Tikai šāda pieeja palīdzēs sasniegt ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai paredzētos vides pārvaldības rādītājus.”

 

* RAAC (reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs) “Daibe” atrodas Pārgaujas novadā, Stalbes pagastā.

 

Elīna Astahovska

sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste

Attīstības plānošanas nodaļa