Aloja

Alojas PII “Auseklītis” svinībās ritināja 50 gadus veidotu atmiņu kamolu

5. novembrī Alojas kultūras namā svinīgā pasākumā atzīmēja Alojas pirmsskolas izglītības iestādes Auseklītis 50 gadu jubileju. Pirmsskolas skolotājas Ingūna Krūmiņa un Ineta Rudzinska aicināja kopīgi pāršķirstīt iestādes vēstures lappuses un atcerēties nozīmīgāko. Viņu stāstījumu ik pa laikam papildināja Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu muzikālie priekšnesumi.

 

Bērnudārza pirmsākumi Alojā meklējami 1950. gadā, kad durvis vēra ciemata bērnudārzs Jūras ielā, kur tagad atrodas Alojas mūzikas un mākslas skola. Vēlāk – 1966. gadā – ciematā atvēra padomju saimniecības Aloja bērnudārzu Parka ielā, ko 2000. gadā pārdēvēja par Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi Auseklītis. Tagadējā bērnudārza ēka cauri laikiem kalpojusi kā izglītības iestāde, jo jau no 1779. gada tajā darbojusies Alojas draudzes skola, vēlāk Alojas pagasta pamatskola. Nozīmīgs fakts – šajā ēkā savulaik mācījās pirmo trīs Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģents Indriķis Zīle un dzejnieks Auseklis.

 

Vakara gaitā labus vārdus un pateicības saņēma bijušās bērnudārza vadītājas, paldies tika arī bijušajiem un esošajiem darbiniekiem. Vēstures lappuses stāsta, ka 1968. gadā bērnudārza vadību uzņēmās Dagnija Ērgle, kura to darīja līdz 1993. gadam, kad devās pelnītā atpūtā. Viņas laikā daudz paveikts – iekārtoti rotaļu laukumi, gūtas uzvaras dažādos konkursos un skatēs, 1972. gadā pat plūcis uzvaras laurus Vissavienības konkursā lauku bērnudārzu grupā par pilnvērtīgākā metodiskā stūrīša izveidošanu.

 

Vēlāk iestādes vadītājas amatā stājas Baiba Tomsone, kura strādāja līdz 2003. gadam. 1991. gadā līdz ar politiskajām pārmaiņām valstī un krasu bērnu skaita samazināšanos Alojā izveidoja vienu pirmsskolas izglītības iestādi, kas mājvietu rada Parka ielas ēkā. Kad vēlāk valstī masveidā slēdza bērnudārzus un popularizēja ideju par bērnu izglītošanu ģimenē, tika izskatīts arī jautājums par Alojas bērnudārza slēgšanu. Iestāde savu pastāvēšanu nosargāja, tikai pateicoties toreizējam Alojas pašvaldības vadītājam Raimondam Ziedonim Ģīmim. – Kā šodien atceros rajona padomes sēdi, kurā skatīja jautājumu par bērnudārzu slēgšanu. Katram todien bija jāpasaka, cik ilgi tie vēl darbosies. Es stingri pateicu, ka Alojā bērnudārzs savu darbību nepārtrauks. Vēlāk dabūju dzirdēt, ka man nav pareizā domāšana, bet, pateicoties bērnudārza kolektīvam un mūsu labajai sadarbībai, Alojā bērnudārzs savu darbību nepārtrauca un darbojas vēl šodien, – pārmaiņu laikus atcerējās R. Z. Ģīmis.

 

Pēc B. Tomsones aiziešanas pensijā Auseklīša vadību pārņēma tagadējā vadītāja Maija Šembele. Arī viņai nācies piedzīvot dažādas politiskas pārmaiņas, kas ietekmējušas iestādes darbu. Daudz darīts, lai bērnudārzs kļūtu par bērniem un vecākiem draudzīgu un atvērtu izglītības iestādi. 2008. gadā ar pašvaldības un labvēļu atbalstu pabeigta ēkas renovācija. Līdz ar pašvaldību reformu un apvienošanu novados pajuka iecere par ēkas piebūvi. Taču risinājums tika rasts, atverot struktūrvienību Braslavas pagasta Vilzēnos bijušajās pamatskolas telpās.

 

Maijas kolēģes bija noorganizējušas sirsnīgu vadītājas sveikšanu, vēlot neizsīkstošu enerģiju un darba sparu. Tika teikts paldies par viņas augsto atbildības sajūtu, pozitīvo attieksmi pret kolēģiem un lielisko sadarbību ar audzēkņu vecākiem. Maija jutās saviļņota un aizkustināta. Ar izklaidējošu priekšnesumu gaviļnieces iepriecināja arī Vilzēnos strādājušās kolēģes. Labus vārdus teica un attīstību vēlēja domes priekšsēdētājas vietnieks Māris Možvillo, pasniedzot simbolisku dāvanu karti 500 eiro vērtībā, ko kolektīvs varēs izmantot bērnudārza labiekārtošanai. Izglītības darba speciāliste Ilze Kapmale dāvināja antistresa komplektu – pieaugušo krāsojamo grāmatu un zīmuļus, piekodinot to izmantot stresa situācijās un brīžos, kad trūkst enerģijas. Sveicēju vidū bija arī domes deputāti Valdis Bārda un Inga Mauriņa-Kaļva. Viņi atgādināja senu patiesību par labo domu materializēšanos, ar to norādot, ka Auseklīša sen lolotais sapnis par ēkas piebūvi un citas idejas kādudien piepildīsies. Par iestādes cienījamo jubileju priecājās arī Hansonu ģimene, Alojas Ausekļa vidusskolas un mūzikas un mākslas skolas kolektīvi un citi klātesošie.

 

Jubilejas pasākumu papildināja darbinieku un lūgto viesu ballīte, kurā kopīgi tika ritināts iestādes atmiņu kamoliņš.

 

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto

[Not a valid template]