Alojas administrācija

Limbažu fonds 9.decembrī rīko Lūgšanu brokastis talantīgo jauniešu atbalstam

Šomēnes notika kārtējā Limbažu fonda (LF) dibinātāju sanāksme. Tika pārrunāts šajā vasarā paveiktais. Nozīmīgākie pasākumi bijuši Bumbu rallija un rokdarbu loterijas organizēšana Limbažu pilsētas svētku laikā, kurās 2017.gada LF projektu konkursam tika savākti ap 850 eiro. Augusta nogalē rīkotais Skolas lietu apmaiņas tirdziņš un Lādezera Labdarības namiņa atvērtās durvju dienas sniedza atbalstu skolas gaitu uzsācējiem. Pavasarī sagatavots projekta pieteikums āra trenažieru uzstādīšanai pie Lādezera pamatskolas, tas šobrīd tiek virzīts apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā. Jau tradicionāli valsts svētku nedēļā tiek veikta pārtikas paciņu nogāde 200 vientuļiem sirmgalvjiem. Pastāvīgi LF ir nodrošinājis pamperu un sausā piena maisījumu piegādi maznodrošinātajām ģimenēm ar maziem bērniem.

 

Lai paplašinātu fonda atbalsta saņēmēju loku, dibinātāji sanāksmē lēma, pārņemot citu Latvijas Kopienu fondu praksi, rīkot Lūgšanu brokastis. Tās ar Alojas novada Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājas Daces Tauriņas atbalstu 9.decembrī plkst.11:00 tiks rīkotas Puikules muižā. Pasākums iecerēts, lai pirmssvētku laikā LF ideju atbalstītāji pāris stundas pabūtu kopīgās brokastīs, pateiktos tiem, kuri devuši savu ieguldījumu tā labdarības pasākumos, kā arī dibinātu jaunu atbalsta fondu talantīgiem jauniešiem.

 

Dalība Lūgšanu brokastīs būs iespējama, veicot ziedojumu – 10 eiro, par ielūgumu, kas būs ieguldījums atbalsta fondā Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadu talantīgo un mērķtiecīgo jauniešu talanta attīstīšanai nepieciešamā inventāra iegādei un dalībai profesionālās izaugsmes pasākumos. Finansējumu būs iespējams izlietot mūzikas instrumentu, sporta vai cita inventāra iegādei, dalībai starptautiskos konkursos, sacensībās vai mācībās.

 

Nākamā gada sākumā tiks izstrādāts un publicēts finansējuma piešķiršanas nolikums ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

 

Lūgšanu brokastu programmā paredzēta dažādu konfesiju mācītāju uzstāšanās un muzikāli priekšnesumi. Pasākumā aicināts piedalīties ikviens, kura sirdij tuva līdzatbildības ideja – par saviem tuvākajiem, vietējo kopienu vai novada attīstību.

 

No sirds būsim pateicīgi par ikviena interesenta dalību pasākumā, kas būs kā apliecinājums Limbažu fonda darbības nepieciešamībai.

 

Ielūgumu iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 29466955 vai rakstot e-pastu uz spidola.lielmane@gmail.com.

 

Ziedojumu Talantīgo jauniešu atbalsta fondam iespējams veikt ar pārskaitījumu uz nodibinājuma “Limbažu fonds”, reģistrācijas numurs 40008148275, AS „SEB banka” kontu LV94UNLA0050019626721.

 

Informāciju sagatavoja

Anna Siliņa

Nodibinājuma “Limbažu fonds”

Sabiedrisko attiecību speciāliste