Aloja

Pozitīvi novērtēts Alojas novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sagatavojusi katra Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (KAC) darbības atskaiti. Tajā izvērtēts veikto pakalpojumu un konsultāciju kopējais skaits, izmaiņas laika gaitā līdz šī gada oktobrim, norādīts uz stiprajām pusēm sniegto pakalpojumu un konsultāciju veidos, pausta katra centra vieta citu vidū.

 

Alojas novada KAC veiktie pakalpojumi un konsultācijas ieņem 12.vietu ar 819 veiktajiem pakalpojumiem 56 apkalpošanas centru vidū, kas izvietoti visā Latvijā. Alojā vidēji mēnesī tiek veikti 11,9 pakalpojumi un konsultācijas uz 1000 iedzīvotājiem, kas vērtējams kā augsts rādītājs.

 

Alojas novada KAC stiprā puse ir pakalpojumu un konsultāciju kopējais skaits, kā arī VSAA pakalpojumu sniegšana.  Šeit sniegto pakalpojumu skaits uzrāda strauju pieaugumu laika posmā līdz 2016.gada martam.

 

Salīdzinājumā ar teritoriāli tuvākajiem centriem – 50km rādiusā, Alojas novada KAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju skaits bijis augstāks nekā Rūjienas un Kocēnu novada apkalpošanas centros visos laika posmos, bet zemāks nekā Salacgrīvā laika posmā līdz 2016.maijam. Savukārt no jūnija Alojas novada centra sniegto pakalpojumu un konsultāciju skaits ir līdzīgs kā 43km attālajā Salacgrīvas novadā.

 

Alojā salīdzinoši biežāk tiek sniegti VSAA pakalpojumi (79% no visiem pakalpojumiem un konsultācijām) nekā visos novadu nozīmes KAC.

Alojas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs atrodas Alojā, Rīgas ielā 10, tālr. 28633673.

Centrā iedzīvotāji var saņemt šādus pakalpojumus.

 

Avots: VARAM sagatavotā Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības atskaite.