Aloja

Nodibinājuma “Limbažu fonds” akcijā talantīgo jauniešu atbalstam saziedots 1,5 tūkstotis eiro

Limbažu fonds

9. decembrī Brīvzemnieku pagasta Puikules muižā tika organizēts nodibinājuma “Limbažu fonds” ziedojumu vākšanas pasākums – Lūgšanu brokastis. Tā mērķis bija fonda ideju atbalstītājiem pirmssvētku laikā pāris stundas pabūtu kopīgās brokastīs, pateikties tiem, kuri devuši savu ieguldījumu labdarības pasākumos, kā arī dibināt jaunu atbalsta fondu Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadu talantīgo un mērķtiecīgo jauniešu talanta attīstīšanai, tiem nepieciešamā inventāra iegādei un dalībai profesionālās izaugsmes pasākumos. Dalība pasākumā bija iespējama, veicot ziedojumu. Kopumā savākti 1551 eiro, taču ziedot iespējams arī turpmāk, veicot pārskaitījumu nodibinājuma “Limbažu fonds” (reģistrācijas numurs 40008148275) AS „SEB banka” kontā LV94UNLA0050019626721, jo Talantīgo jauniešu atbalsta fonds iecerēts kā pastāvīgs atbalsta mehānisms.

 

Pasākuma apmeklētāju vidū bija gan ilggadīgie Limbažu fonda sadarbības partneri – Alojas, Krimuldas un Limbažu novadu mākslas un mūzikas skolu pārstāvji, vietējie uzņēmēji, domju deputāti un vadības pārstāvji, tāpat arī jauni atbalstītāji.

Lūgšanu brokastu dalībniekus Ziemassvētku noskaņās burvīgi iekārtotajās muižas telpās ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Puikules pirmsskolas grupas “Rūķīši” bērni, Limbažu, Alojas un Staiceles mūzikas skolu audzēkņi, pasākuma un Puikules kopienu centra “Puikules muiža” vadītāja Monta Meldere un mūziķis Mārtiņš Jātnieks. Pasākumā uzstājās arī Staiceles mūzikas skolas audzēknis – Starptautisko konkursu laureāts Ruslans Andrejevs, kurš ir viens no pretendentiem finansējuma saņemšanai klavieru iegādei par Talantīgo jauniešu atbalsta fonda līdzekļiem.

 

Jānorāda, ka uz līdzfinansējuma saņemšanu jau šobrīd pretendē arī Limbažu mūzikas skolas audzēkne Estere Hmeļinska (akordeons) un Krimuldas mūzikas un mākslas skolas audzēkne Elīza Gudone (vijole).   

 

Par finansējuma piešķiršanu pretendentiem Limbažu fonda dibinātāji lems nākamā gada sākumā.

 

Pasākumā domas rosinošas runas teica Alojas Evaņģēliski Luteriskās draudzes mācītājs Andis Smilga, Limbažu Evaņģēliski Luteriskās draudzes mācītājs Romāns Kurpnieks un Limbažu Pareizticīgās draudzes mācītājs Priesteris Pāvels. Mācītāji klātesošos aicināja apzināties savas sirds aicinājumu, izkopt Dieva dotos talantus, mīlēt, dalīties un atbalstīt savus tuvākos un tos, kuriem palīdzība nepieciešama, tādejādi rodot prieku un mieru savās sirdīs.

 

Tika teikti pateicības vārdi Limbažu fonda atbalstītājiem un ziedotājiem, kuru šobrīd jau ir tik daudz, ka nav pat iespējams visus uzskaitīt. Tomēr fonds ar vislielāko cieņu pateicas ikvienam zināmajam un anonīmajam ziedotājam un atbalstītājam!

 

Mūs aizkustina cilvēku labestība un nesavtība, jo vairums ziedotāju naudiņu palīdzībai citiem atlicina no saviem pavisam nelielajiem ienākumiem. Šeit vietā ir pasākuma vadītājas M.Melderes izteiktais veltījums Vēsmas Kokles – Līviņas dzejas vārdiem: “Lai mēs esam tik bagāti, ka savā nabadzībā spējam vēl dot viens otram! Lai mēs esam tik stipri, ka savā vājumā varam uzvarēt paši sevi! Lai mēs esam tik gaiši, ka šajā tumšajā laikā gaismā starot varam.”

 

Lūgšanu brokastu noslēgumā atnākušie tika cienāti ar lielajā katlā vārīto muižkunga zupu, kā arī unikālu Valmieras tehnikuma pedagoģes Ramonas Jirgenas vadībā tapušu siera gleznu.

 

Vislielāko un sirsnīgāko paldies nodibinājums “Limbažu fonds” par dvēseliskā un emocijām pārbagātā pasākuma organizēšanu teic Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājai Dacei Tauriņai, kas kopā ar savu komandu paveica milzīgu darbu.

 

Pasākuma norisi nodrošināja daudzu cilvēku kopīgs darbs. Dace Tauriņa pateicas Alojas novada domes, Brīvzemnieku pagasta pārvaldes darbiniecēm Guntrai Mauriņai un Evitai Ungurei, galvenajai pavārei Ramonai Jirgenai, tērpu un noformējuma māksliniecei Vivitai Vītiņai un viņas pulciņa dalībniekiem, kūku cepējai un lieliskai ideju atbalstītājai Gunai Bromai un viņas māmiņai, gardo pīrādziņu cepējai Mildai Veinbergai, savai māsai Baibai Čakstei, muižas saimniecei un pasākuma vadītājai Montai Melderei, Arvīdam Bērziņam, Lailai Ulmanei, šoferītim un piparkūku cepējam Guntim Mesteram, lielākajam organizatoru ideju atbalstītājam un palīgam Valdim Jirgensonam, kastu nesējam un trauku slaucītājam, neiespējamo ideju atbalstītājam Mārim Kalniņam, Jānim Runcim, Leldei Liecei, Mārim Putniņam, Viktoram Petrovam, Aivaram Pavlovam, Spodrai Kārkliņai, Leokādijai Kosķerinai, Puikules pirmsskolas grupiņai, personīgi Marutai Gaugerei, biedrībai “Attīstība plus” no Viļķenes, biedrībai “LSK Naktsvijoles”, personīgi Ziedītei Jirgensonei un liels paldies Mārtiņam Jātniekam!

 

Lai mums viss izdodas!

 

Pasākuma rīkošanu līdzfinansēja Borisa un Ināras Teterevu fonds.

 

Pasākuma foto galerija http://limbazufonds.lv/foto-galerija/category/60-lugsanu-brokastis-2016

 

Informāciju sagatavoja

Anna Siliņa

Nodibinājuma “Limbažu fonds”

sabiedrisko attiecību speciāliste