Alojas administrācija

AS “Sadales tīkls” šogad Alojas novada elektrotīkla attīstībā ieguldīja 1,2 miljonus eiro

Lai vairāk nekā 4 000 klientu nodrošinātu nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” 2016. gadā Alojas novadā realizēja 5 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 1,2 milj. eiro. Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanai, ir uzsākta apakšstacijas “Aloja” rekonstrukcija un novada teritorijā atjaunotas vidējā sprieguma elektrolīnijas 9,9 km garumā, izbūvētas 3 jaunas transformatoru apakšstacijas, bet zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,8 km garumā.

 

Alojas novadā 2016.gadā AS “Sadales tīkls” realizēja piecus investīciju projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 1,2 miljonus eiro. Viens no projektiem realizēts Braslavas pagastā, kur teritorijā no Braslavas līdz īpašumam “Straumēni” atjaunota vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija 1,2 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,9 km garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve, savukārt Brīvzemnieku pagastā – no Puikules līdz Puikules stacijai, 2016.gadā AS “Sadales tīkls” veica vidējā sprieguma elektrolīniju pārbūvi 3 km garumā. Apjomīga elektrolīniju rekonstrukcija noslēgusies Alojas pagastā – no Vecdreimaņu ciema līdz Alojai un no Vecdreimaņiem līdz īpašumam Krogzemnieki (gar Spaļupi), kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas atjaunotas 5,7 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 0,9 km garumā un izbūvētas 2 jaunas transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā vidējā sprieguma elektrolīnija 2,5 km garumā ir pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā, ievērojami paaugstinot gan elektroapgādes drošumu un kvalitāti, jo elektrotīkls ir pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa nelielu koku un zaru uzkrišana uz elektrolīnijas vadiem, gan iedzīvotāju, īpaši lauksaimniecības un mežizstrādes darbu veicēju drošību, jo samazinās risks gūt letālu elektrotraumu, neuzmanīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā.

 

Nozīmīgs projekts iedzīvotāju un uzņēmumu elektroapgādes uzlabošanai ir 110/20 kV apakšstacijas “Aloja” sadales ēkas un vidējā sprieguma 20kV elektroietaišu pārbūve, kas ir uzsākta 2016.gadā. AS “Sadales tīkls” apakšstaciju rekonstrukciju veic plānveidīgi visā Latvijā, jo tās ir viens no svarīgajiem elektroapgādes objektiem un nodrošina vairāku tūkstošu iedzīvotāju, uzņēmumu un valsts nozīmes objektu elektroapgādi. Apakšstacija “Aloja” ir izbūvēta 1961.gadā un tā nodrošina ar elektroapgādi 400 km vidējā sprieguma un zemsprieguma elektrolīnijas, tādēļ tās rekonstrukcija un 20kV elektroietaišu atjaunošana ir galvenais nosacījums, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģiju klientiem un samazinātu dažādu ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību. Rekonstrukcijas darbu laikā tiks atjaunotas visas apakšstacijā esošās vidējā sprieguma 20kV elektroietaises, kas turpmāk nodrošinās iespēju AS “Sadales tīkls” darbiniekiem ātrāk un efektīvāk vadīt elektrotīklu attālināti, kā arī apakšstacijas rekonstrukcija dod iespēju pie elektrotīkla pieslēgt jaunus elektroenerģijas lietotājus. Apakšstacijas rekonstrukcijā AS “Sadales tīkls” kopumā plāno ieguldīt vairāk nekā 910 tūkst. eiro un pēc darbu pabeigšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 4 442 klientiem, tostarp Alojas novada domes, uzņēmumu SIA “Aloja-Starkelsen” un SIA “BLB 3” objektiem.

 

2017.gadā Alojas novadā AS “Sadales tīkls” realizēs 8 projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 569 tūkst. eiro. Kopumā novada teritorijā paredzēts atjaunot vidējā sprieguma 20kV elektrolīnijas 9,3 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 11,4 km garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 8 transformatoru apakšstacijas un, realizējot vidējā sprieguma elektrotīkla automatizācijas projektu, elektrotīklā izbūvēt attālināti vadāmu jaudas slēdzi.

 

Viens no projektiem tiks realizēts Alojas pagastā, apdzīvotā vietā Porzas, kur paredzēts rekonstruēt transformatoru apakšstaciju un zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvēt par kabeļu līniju 0,9 km garumā. Trīs projektus AS “Sadales tīkls” realizēs Staiceles pagastā. Mārciemā jau ir uzsākta zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija un šo darbu laikā AS “Sadales tīkls” veiks zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 2,2 km garumā un izbūvēs jaunu transformatoru apakšstaciju, bet no apdzīvotas vietas Vīķi līdz Staicelei paredzēts rekonstruēt vidējā sprieguma elektrolīnijas 3,9 km garumā, izbūvēt divas jaunas transformatoru apakšstacijas un zemsprieguma kabeļu līniju 0,5 km garumā. Šis elektrotīkls šķērso mežainu apvidu, tādēļ 2,2 km garš elektrolīnijas posms tiks pārbūvēts par kabeļu līniju, kas ievērojami uzlabos elektroapgādes drošumu Staiceles iedzīvotājiem, jo stipra vēja ietekmē lūzis un elektrolīnijas vados iegāzts koks vai elektrolīnijas vados ieķēries zars ir galvenais cēlonis neplānotiem elektroapgādes pārtraukumiem. Apjomīga zemsprieguma elektrotīkla rekonstrukcija jau ir uzsākusies Braslavas un Brīvzemnieku pagastu teritorijā – Urgas dzirnavezera apkaimē – kur AS “Sadales tīkls” pārbūvēs zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas par kabeļu līnijām 7,4 km garumā un veiks 2 jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi. Papildus šim projektam Brīvzemnieku pagasta apdzīvotas vietas Buiva apkaimē jau norisinās vidējā sprieguma elektrolīnijas rekonstrukcija, kuras ietvaros 20kV gaisvadu elektrolīnijas tiks atjaunotas 5,5 km garumā, izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija un jauna zemsprieguma kabeļu līnija 0,1 km garumā, savukārt vidējā sprieguma elektrotīklā, kas šķērso Ozolu ciemu, AS “Sadales tīkls” veic attālināti vadāma jaudas slēdža izbūvi, kas ļaus uzņēmuma darbiniekiem ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā. Attālināti vadāmi jaudas slēdži ļauj veikt pārslēgumus, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos, un nodrošinot, ka bojājumu gadījumā atslēdzas tikai viens elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija. Pēc plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 1 200 klientiem.

 

AS “Sadales tīkls” mērķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu visā Latvijā un, lai nodrošinātu klientiem kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi, šogad kopumā visā Latvijā plānots atjaunot 950 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 201 km garumā, atjaunot zemsprieguma elektrolīnijas 651 km garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 505 transformatoru apakšstacijas.

 

Papildu informācija:

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls”

Preses sekretāre

Tālr. 67728823

tatjana.smirnova@sadalestikls.lv