Alojas administrācija

Barikāžu atceres pasākumi Staiceles vidusskolā

Atceroties un pieminot nozīmīgos notikumus pirms 26 gadiem, ko saucam par Barikāžu laiku, Staiceles vidusskolā patriotiskajā audzināšanas stundā tikāmies ar Cēsu Zemessardzes 27. kājnieku bataljona Veterānu apvienības priekšsēdētāju Jāni Bahmani un Cēsu Zemessardzes 27. kājnieku bataljona komandieri pulkvežleitnantu Rolandu Moļņiku. Viņi bijuši 1991. gada janvāra traģisko notikumu dalībnieki, tāpēc abu zemessargu atmiņu stāsti un pārdzīvojumi skolēniem vislabāk ļāva mācīties mūsu valsts vēsturi.

Tolaik cilvēki no visiem novadiem devās uz Rīgu, lai aizstāvētu Latviju. Skolēniem, īpaši mazākajām klasēm, Barikāžu nedēļa šķiet kaut kas tāls, kam grūti noticēt. Bet ar lielu interesi allaž tiek izdzīvoti aculiecinieku stāsti, uzdodot konkrētus jautājumus, kas un kāpēc notika, kādas izjūtas piedzīvotas galvaspilsētā un, kas pamudinājis būt klāt barikādēs. Atbildes uz jautājumiem noteikti palīdz bērniem un jauniešiem vismaz aizdomāties par vēsturiski izšķirošajiem notikumiem Latvijā ne tik senā pagātnē.

Pēc sarunām klasēs devāmies pie ugunskura vidusskolas pagalmā, lai, kopīgi klausoties un dziedot tā laika dziesmas, dzertu karstu tēju un kaut mazliet sajustu un izprastu Barikāžu laika emocionālo noskaņu. Tā kā janvāra sākumā, gatavojoties nozīmīgo notikumu atcerei, Staiceles vidusskolā bija Vēstures un politikas nedēļa, kurā 5. – 9. klašu audzēkņi parādīja savas zināšanas viktorīnā par dažādiem notikumiem Latvijā un pasaulē, tad labākos pie ugunskura direktore Sandra Brokāne un vēstures skolotāja Ilga Elste apbalvoja ar pateicībām.

Par sadarbību paldies Staiceles pilsētas bibliotēkas vadītājai Anitai Strokšai, jo janvārī mums bija arī interesanta tikšanās Staiceles pilsētas bibliotēkā – ar politiķi Lolitu Čigāni. Lai ne tikai ieklausītos viņas pieredzē un atziņās par dzīvi globālo izaicinājumu laikmetā, bet arī veidotu katrs savu viedokli, mācoties izprast, piemēram, bēgļu problēmu, darba un izglītības nozīmi cilvēka dzīvē, savas zemes un valsts mīlestību.

Maija Andersone,

Staiceles vsk. direktora vietniece audzināšanas jomā