Aloja

Informācija 6-gadīgo bērnu vecākiem

Cien. 6-gadīgo bērnu vecāki!

Aicinām Jūs apmeklēt vecāku skoliņas nodarbības Alojas Ausekļa vidusskolā

“Pozitīvs skolas sākums”

Nodarbību tēmas:

Mana pirmā skolas diena (aktuālākās grūtības, temperaments) – 31. janvārī pl.18.00

Laika plānošana, dienas režīms – 21. februārī pl.18.00

Adaptācijas periods.

Veselīgs uzturs bērnam.

Skolas izvēles kritēriji, programma, piedāvājums.

 

Par pārējo nodarbību laikiem vienosimies!

rakstam

Gaidīsim ciemos!   AAV administrācija