Aloja

Alojas PII “Auseklītī ‘’ atzīmē Alojas pilsētas 25 gadu jubileju

25.janvārī Alojas PII “Auseklītis” notika jautrais rīts, veltīts Alojas pilsētas dzimšanas dienai. Pie mums viesojās Alojas pilsētas muzeja vadītāja Līga Moderniece, kura pastāstīja par pilsētu Aloju – par Alojas pilsētas ģerboni un senākajām ēkām pilsētā. Bērniem bija aizraujoši diskutēt par Alojas pilsētas ielām, kā tās sauc. Interesanti bija noskaidrot, kura Alojas pilsētā ir visgarākā iela. Mūsu iestādes nosaukums ir “Auseklītis”, tāpēc muzeja vadītāja iepazīstināja bērnus ar latviešu tautas rakstu zīmes – Auseklītis – nozīmi. Pasākuma laikā uzzinājām, ka Aloja ir vissausākā pilsēta un pati pirmā profesija Alojā ir bijusi sēņošana.

 

Pēc tam visi kopīgi svētku noskaņojumā gājām kopīgās rotaļās par godu pilsētas jubilejai. Domājot par pilsētu Aloju, svētku dienas rītā uz darbu mūsu skolotāja Anita Savicka sacerēja pirmo pantiņu dziesmiņai, kura veltīta mūsu pilsētai Alojai 25. dzimšanas dienā. Savukārt mūzikas skolotāja Daina pirmajam dziesmas pantiņam radīja mūzikas skaņas. Tā radās kopīga dziesmiņa, kurai varbūt kādreiz tiks sacerēti vēl kādi pantiņi.

 

Noslēgumā visi kopīgi saucām gaviles mūsu pilsētai “Daudz laimes Alojai dzimšanas dienā!”, ar skaļiem aplausiem salutējām un gavilējām mūsu pilsētai Alojai.

Paldies Alojas muzeja vadītājai Līgai Moderniecei par ciemošanos PII “Auseklītis”.

 

Ingunas Krūmiņas teksts

Foto: Anita Savicka