Alojas administrācija

SALA saņem dāvinājumu – Ungurpils parka koku un krūmu plānu

Šomēnes SALA saņēma dāvinājumu no Andreja Hansona, Jura Švinkas un SIA “Kroks R” (Igora Rudzīša). 2016. gada vasarā paveikts vērienīgs darbs, veicot apsekošanu, mērījumus un apkopojot informāciju par Ungurpils parka kokiem un krūmiem. Parka karte ar atzīmēm par katru tajā esošo koku un to apraksti apskatāmi bibliotēkā. Parka plāns un koku saraksts ar aprakstiem pieejams arī pdf un dwg formātos. 

 

Aptuveni gadsimtu senajā Ungurpils parkā 5,6 ha platībā aug vairāk nekā 700 koku un krūmu (sastopamas 16 koku un 5 krūmu sugas). Parka lepnums ir dižkoks – Eiropas lapegle, kas sasniegusi 3,64 m apkārtmēru. Visi veiktie mērījumi ievadīti koordinātu sistēmā un apjomīgajā darbā gūtie dati kalpos ne vien par vēstures materiālu, bet lieti noderēs arī pašvaldības un biedrības “Ungurpils ezera saimnieks” ieceru īstenošanai attiecībā uz parka labiekārtošanu.  

 

Zane Landsmane,

Alojas novada domes projektu koordinatore

www.sala.lv