Aloja

Svinīgā pasākumā pasniegtas Alojas pilsētas balvas

Pagājušajā sestdienā Alojas kultūras namā svinīgā sarīkojumā pasniedza apbalvojumu “Alojas pilsētas balva”. Sarīkojums noslēdza Alojas pilsētas divdesmit piecgadei veltīto pasākumu ciklu. Apbalvojumu ik pēc pieciem gadiem piešķir cilvēkiem par īpašu ieguldījumu pilsētas attīstībā, nozīmīgu darbību uzņēmējdarbībā, sabiedriskajā un publiskajā sektorā un pilsētas atpazīstamības veidošanā, kā arī par nopelniem citās nozīmīgās darbības jomās.

Pasākumu ievadīja populārā aktiera Gundara Silakaktiņa dziedājums. Pēc tam Alojas kultūras nama vadītāja Ineta Laizāne klātesošajiem atsauca atmiņā dažus nozīmīgus pilsētas vēstures faktus un aicināja kopīgi nodziedāt pilsētas himnu “Dziesma par Aloju”.

 

Klātesošos uzrunāja Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Arvīds Ozols: Šovakar pateiksimies cilvēkiem par viņu nesavtīgo darbu pilsētas un sabiedrības labā. Sveicu balvas laureātus un ticu, ka viņu paveiktais iedvesmos ikvienu no mums, lai mūsu pilsēta augtu. Alojai ir nepieciešami mūsu labie darbi. Sāksim jau no rītdienas! Viņš pateicās arī tiem uzņēmējiem, kuri pilsētai dāvināja krāšņu uguņošanu. Ugunspuķes Alojas debesīs uzziedēja īsi pirms pusnakts.

 

Par brīvprātīgo darbu, kopjot Alojas Kristus piedzimšanas pareizticīgo baznīcu, balvu saņēma Dzintra Lūse. Par skaisto, no laukakmeņiem būvēto namu gadiem ilgi pašaizliedzīgi rūpējusies tieši Dzintra. Baznīca kļuvusi par pērli, pateicoties Dzintras uzņēmībai un iniciatīvai. Saposta ir ne tikai baznīcas apkārtne, bet arī iekšpuse, salabots jumts. Pateicoties viņas neatlaidībai, dziļajai mīlestībai uz Dievu, patiesajai cieņai pret baznīcu un tās vērtībām mēs varam stāstīt šo labo stāstu. Mazs cinītis, gāž lielu vezumu! Kādreiz izlaupītā, pamestā, krūmos ieaugusī baznīca nu ir tapusi par baznīcu, kur labprāt ierodas tūristi no tuvākām un tālākām vietām.

 

Balvu par festivālaLet’s go to Aloja” dibināšanu un atbalstu Alojas luterāņu baznīcai saņēma Mariuss Okunevas. Diemžēl Mariuss balvas pasniegšanas pasākumā nevarēja piedalīties. Balvas saņēmēju raksturoja Alojas draudzes mācītājs Andis Smilga: Mariusu esam iepazinuši kā ļoti dedzīgu, enerģisku un idejām bagātu cilvēku. Viņā ir spēja savienot radošo ar praktisko. Visspilgtāk mēs to izjutām projektā „Lets go to Aloja”. Ar savu dedzību Mariuss ir izveidojis neredzamu tiltu starp latviešiem Īrijā un Latvijā, kaut pats dzimis Lietuvā. Paldies Mariusam par iedrošinājumu, praktisko un garīgo atbalstu, kuru saņemam kā viņa pašaizliedzības un mīlestības apstiprinājumu.

 

Balvu par Alojas vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē ar filmu “Klaidoņstāsts” un klaidoņu saietu video rullīšu izgatavošanu saņēma Bruno Šulcs. Arī viņš nevarēja būt klāt šajā nozīmīgajā brīdī. Cilvēki, kuri Bruno pieteica apbalvojumam, viņu un viņa veikumu raksturo šādi: Viņš kā īstens klaidonis paspēj būt visur, visu notiekošo iemūžināt, lai būtu ko atcerēties. Viens no viņa darbiem nes Alojas vārdu tālu plašajā pasaulē. Tā ir dabas filma “Klaidoņstāsts”.  Arī pēc katra klaidoņu saieta top neliels atskats uz pasākumu, kuru viņš ir nofilmējis un samontējis, tikai sev raksturīgā manierē ar smalku humoru caurvītu.

 

Balvu par senioru riteņbraukšanas aktivitāšu organizēšanu un dambretes spēles mācīšanu jauniešiem pasniedza Elmāram Muķielim. Elmārs ir biedrības “Alojas seniori” velotūristu grupas vadītājs no 2011.gada. Viņa iedvesmoti, seniori apbraukājuši ne tikai Alojas novadu, bet arī blakus novada skaistākās un interesantākās vietas. Tālākais maršruts bijis Cēsis un Sigulda. Elmārs aktīvi seko līdzi sporta ziņām un jaunākajiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Rudens un ziemas mēnešos viņš jauniešus un seniorus aicina uz dambretes spēli Alojas dienas centrā, palīdz organizēt sacensības dambretē. Ja Elmārs kaut ko apsolījis, tad noteikti to izdarīs. Viņš vienmēr ir kustībā un nesaprot tos, kuri saka, ka nav ko darīt.

 

Laureāta Arta Golubova nopelns ir galda tenisa attīstība Alojā, starptautisku sacensību organizēšana Alojas sporta hallē. Līdzcilvēki Arti raksturo šādi:Alojā ir tikai viens cilvēks, kurš pats ir aizrāvies ar galda tenisu un sev līdz aizrauj arī citus. Viņš organizē un tiesā Alojas novada čempionātus galda tenisā (sacensības pieaugušajiem un bērniem), jau vairākus gadus tiesā Alojas novada vispārizglītojošo skolu galda tenisa sacensības, kā arī pats aktīvi spēlē, pārstāvot galda tenisa klubu Aloja. Viņa sasniegumu kontā arī Latvijas IV Olimpiādes galda tenisa komandu sacensībās iegūtā 7.vieta, Latvijas komandu čempionātā tautas līgā 1.vieta un citi nozīmīgi sasniegumi.”

 

Par tūrisma attīstību Alojā un netradicionālo saimniekošanu apbalvojumu saņēma Imants Urpens. Alojas novada Tūrisma un informācijas centra vadītāja Inese Timermane par viņu saka: “Vienmēr ir brīnišķīgi sadarboties ar talantīgiem, mērķtiecīgiem un strādīgiem cilvēkiem. Viens no viņiem – alojietis Imants Urpens – Latvijā lielākās šitaki sēņu audzētavas z/s “Šita & Kē” īpašnieks. Uzņēmējs ar savu apbrīnojamo darboties gribu, radošo enerģiju un milzu neatlaidību, liekot lietā daudzu gadu garumā iegūtās zināšanas un profesionālo meistarību. Viņš mūsu novadā izveidojis 1,5 ha lielu garšīgo un veselīgo šitaki sēņu audzētavu, veiksmīgi darbojoties šajā sarežģītajā biznesā. Ar atraktivitāti un dzīvesprieku, allaž gaišo humoru un sirds spēku Imants ikreiz patīkami pārsteidz viesus un tūristus, kas ciemojas mūsu novadā.

 

Par Alojas radošā kluba “Liepale” austuves vadīšanu un rūpīgu darbu austuvē apbalvoja Ilgu Runču. Viņa ir biedrības “Alojas radošais klubs “Liepale” austuves vadītāja. Pēc projekta, kurā tika organizētas aušanas praktiskās darbnīcas, interesenti nolēma turpināt nākt kopā un pilnveidot aušanas iemaņas. Ilga ne tikai organizē austuves darbu, bet arī ierosina un iedvesmo austuves dalībnieces jauniem izaicinājumiem. Austuvē tiek austi ne tikai lupatu deķi, bet arī šalles, segas, pirts dvieļi. Viņa iedvesmo, palīdz, dod padomus, uzklausa, biedrībā ir kā “mamma”.

 

Alojiete Skaidrīte Tinkuse apbalvojumu saņēma par darbu dzīvnieku patversmē. Skaidrīte brīvprātīgo darbu sāka biedrībā “Dzīvnieku atbalsts”, uzņemot dzīvnieku patversmē pirmos 3 suņus.  Viņa gandrīz katru dienu dodas uz patversmi  pabarot dzīvniekus, izvest tos pastaigās un katru samīļot. Vienmēr  piedalās patversmes organizētajos pasākumos – ikgadējās talkās, labdarības pasākumos un  izstādēs. Kopš 2014. gada patversmē uzņēmusi 34 suņus un 12 kaķus.

 

Par Alojas Ausekļa vidusskolas atbalsta biedrības aktivitātēm balvu saņēma Ineta Miezīte.  Ineta aktīvi vada un darbojas biedrībā “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”. Realizēts projekts, kurā ierīkots pludmales volejbola laukums ar aprīkojumu pie skolas. Izgatavots brīvdabas dambretes galds ar krēsliem un kauliņu komplektu. Iegādāti t-krekli ar skolas logo. Ar viņas gādību sniegts līdzfinansējums skolas sporta zāles grīdas atjaunošanai un logo iestrādē. Tās ir tikai dažas idejas, kuras ir realizētas, bet šādu ideju vēl ir daudz. Ineta vienmēr ir aktīva, smaidīga un atsaucīga citu idejām.

 

Balvu saņēmējus un viņu atbalstītājus uzrunāja arī Alojas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Māris Možvillo. Noslēgumā tapa laureātu kopīgs foto, tika baudīta svētku torte un šampanietis, bet sanākušie turpināja svinēt pilsētas dzimšanas dienu svētku ballē.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Eināra Bērziņa foto

[Not a valid template]