Aloja

Bērnu un jauniešu žūrija – Staiceles vidusskolā

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu un jauniešu žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidots projekts. To kopš 2009. gada īsteno Bibliotekāru biedrība un finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Programmas mērķis – dažādot un pilnveidot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem, veicinot lasītprasmi un ietekmējot grāmatniecības procesus Latvijā.

Staiceles vidusskolas kolektīvs allaž nopietni iesaistījies “Bērnu un jauniešu žūrijas” darbā, un tradicionāli katra mācību gada 1. semestrī klašu kolektīvi literatūras stundās kopā ar saviem pedagogiem iepazīst konkrētā gada daiļdarbus, kas paredzēti katram vecumposmam. Arī 2016. gada jauno grāmatu kolekciju – bērnu un jauniešu žūrijas programmas piedāvājumu – audzēkņi izzināja gan vidusskolas bibliotēkā, gan latviešu valodas un literatūras mācību stundās.

Bet 3. klase un audzinātāja Baiba Eglīte līdztekus bērnu žūrijas darbam iesaistās vēl arī savdabīgā projektā „Lasīšanas maratons”, kas kopīgs visiem trešklasniekiem Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novadā. Maratona idejas autore un koordinatore – Limbažu sākumskolas skolotāja Indra Ābele.  Projektā audzēkņiem katru mēnesi jāizlasa viens literārais darbs, tāpēc bērni jau iepazinuši Ē. Kestnera, H. K. Andersena, P. Brūvera  un I. Ziedoņa stāstus, dzejoļus un pasakas. Lasīšanas maratons noslēgsies aprīlī, kad plānots kopīgs pasākums Limbažos.

Otrajā semestrī (2017. gada janvārī) sākās bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu vērtēšana un lasītāju anketu aizpildīšana. Apkopojot rezultātus – mūsu vidusskolā anketu aizpildīja 53 skolēni un 5 pedagogi. Viņi katrs no jaunāko daiļdarbu piedāvājuma izlasījuši 6 un vairāk grāmatu.

Teatrāla lasītāju žūrijas noslēguma stunda notika 1. un 2. klases skolēniem (audzinātājas Maija Andersone un Dace Priekule). Viņi bija sagatavojuši ļoti sirsnīgus un interesantus priekšnesumus par izlasītajām tēmām. Piemēram, iejutāmies mušas dzīvē no grāmatiņas ,,Muša, kura gribēja būt lidmašīna”, neklātienē pabijām lidostā ,,Rīga”, lai noskatītos ,,Lidmašīnu baletu”. Bet skolas bibliotekāre Iveta Apsīte noslēgumā klašu kolektīviem dāvināja ieejas biļeti jeb papīra lidmašīnu – lidojumam uz Staiceles pilsētas bibliotēkas pasākumu, kur bērni bija kopā ar Gaujas Nacionālā parka Līgatnes dabas takas brīnišķīgo un jautriem stāstiem bagāto „lāču mammu” Velgu Vītolu.

Paldies visiem, kam grāmata un lasīšana joprojām ir vērtība! Paldies par atbalstu Staiceles vidusskolas direktorei Sandrai Brokānei! Paldies pilsētas bibliotēkas vadītājai Anitai Strokšai un bibliotekārei Intai Meisterei par izglītojošajiem un topošo personību izaugsmi veicinošajiem pasākumiem, kuros skolas kolektīvs vienmēr ir laipni gaidīts!

Iveta Apsīte,

Staiceles vidusskolas bibliotekāre

DSCF2079_1