Aloja

Alojas novada uzņēmēji aicināti aizpildīt aptauju!

alojaLai noskaidrotu Alojas novada uzņēmēju viedokli par uzņēmējdarbības vidi, iespējām un vajadzībām Alojas novadā, tiek veikta aptauja. Sniegtās atbildes ļaus novērtēt un  apzināt vajadzības uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.

 

Aizpildīt anketu!

 

Ja rodas problēmas ar anketas aizpildīšanu vai neskaidrības, sazinieties ar Alojas novada domes komercdarbības speciālisti Zani Lapšāni-Celmu t. 25749131, e-pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv

 

Lūgums anketu aizpildīt līdz 3. aprīlim!