Aloja

Gatavošanās valsts atklātajām mājturības olimpiādēm

Kā katru gadu valsts mērogā tiek organizētas divas atklātās valsts olimpiādes mājturībā. Mājturībā un tehnoloģijās tā sadalās divās daļās meitenēm un zēniem. Šogad no Alojas Ausekļa vidusskolas mēģinām startēt zēnu mājturības olimpiādē (koka un metālapstrādes tehnoloģijas). Lai tiktu uz olimpiādi ir jāizpilda mājas darbs, ko kompetenta žūrija novērtē atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un tad labāko darbu autorus uzaicina uz valsts atklāto mājturības un tehnoloģiju olimpiādi Rīgā. No katras mācību iestādes var pieteikties ne vairāk kā 3 dalībnieki katrā klašu grupā (6. un 7.klašu grupa, 8. un 9.klašu grupa, kā arī 10. – 12. klašu grupa). Teorētiski no Alojas Ausekļa vidusskolas varētu pieteikties 9 skolēni. Mājas darba tēma „Putnu barotava”. Savu vēlmi piedalīties un radīt mājas darbu izteica seši skolēni, bet, diemžēl dažādu apstākļu dēļ, līdz gala rezultātam nonāca tikai 3 skolēni. 6.- 7.klašu grupā aktīvi pie mājas darba piestrādāja Gabriels Kukutis un Regnārs Maurags no 7.klases, kā arī Kaspars Paeglis 8. – 9.klašu grupā. Vēlam veiksmi mājas darbu novērtēšanā šiem skolēniem un gaidīsim uzaicinājumu uz valsts atklāto mājturības olimpiādi. Liels paldies skolas administrācijai un kolēģēm par atbalstu un sapratni skolēnu sagatavošanā.

Alojas Ausekļa vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs Juris Alps