Aloja

Novada skolu dramatiskie kolektīvi tiekas pavasara skatē

teatra_skate_2017

Tuvojoties starptautiskajai teātra dienai, Vilzēnu tautas namā Alojas novada jaunie aktieri pulcējās izrādīt šajā sezonā iestudētās izrādes. Dienu uzsāka Staiceles vidusskolas dramatiskais kolektīvs “Pipars”, kurš skolotājas Ingas Neimanes vadībā bija sagatavojis jautru un atraktīvu “Klaunādi”. Ozolmuižas pamatskolas dramatiskais kolektīvs bija sagatavojis B. Juhņevičas izrādi “Zvaigznīte” (režisore Inese Bite). Vilzēnu tautas nama dramatiskais kolektīvs “Knaģīši” izrādīja savas režisores Montas Melderes lugu “Patiesība vai risks”. Alojas Ausekļa vidusskolas dramatiskais kolektīvs izrādīja E. Vulfa izrādi “Līnis Murdā”( režisore Līga Gūtmane). 

 

Visas dienas garumā bija jūtama teātra gaisotne, īsts spēles prieks,  jaunie aktieri un skatītāji ar pozitīvu attieksmi vēroja visas izrādes, juta līdzi, viens otru atbalstīja. Izrāžu starplaikos Vilzēnu tautas nama režisore Monta Meldere aicināja visus izspēlēt dažādas teātra sporta ainiņas, kurās jaunieši atraktīvi piedalījās.

 

Dienas noslēgumā jaunie aktieri paši novērtēja savu veikumu un balsoja par labāko izrādi un labāko aktieri. Par labāko izrādi tika atzīta Alojas Ausekļa vidusskolas izrāde “Līnis murdā”, par labāko aktieri tika atzīta Larisa Miķele.

 

Visas izrādes vēroja žūrija – režisore Aira Lapkovska un aktrise Ieva Kreišmane. Kā jau vienmēr šādos pasākumos, žūrija darbs ir tas smagākais, jo izrādes bija tik atšķirīgas, arī aktieru vecums ļoti dažāds, no mazo klasīšu māksliniekiem līdz vidusskolēniem. Pateicības tika izteiktas: Staiceles vidusskolas dramatiskajam kolektīvam “Pipars” par prieku un meistarīgajiem trikiem; Ozolmuižas pamatskolas dramatiskajam kolektīvam par klasisko vērtību atainošanu; Vilzēnu tautas nama dramatiskajam  kolektīvam “Knaģīši” par oriģinālu aktuālas tēmas atklāšanu; Alojas Ausekļa vidusskolas dramatiskajam  kolektīvam par skatu uz klasiku ar mūsdienu acīm.

 

Dace Šķepaste, Vilzēnu tautas nama vadītāja