Aloja

Kultūras ministrija godinās izcilākos kultūrizglītības iestāžu audzēkņus, tostarp Alojas MMS skolēnus

27. aprīlī 12:00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notiks Kultūras ministrijas apbalvojuma pasniegšana kultūrizglītības nozares talantīgākajiem audzēkņiem, viņu skolotājiem un koncertmeistariem. Apbalvojums tiek piešķirts par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādes un skatēs mākslu nozarēs.

 

Šogad Kultūras ministrijas pateicības rakstu un naudas balvu saņems 48 audzēkņi un 49 pedagogi no 21 skolas – Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas, Rīgas Doma kora skolas (tagad PIKC Nacionālas Mākslu vidusskolas Rīgas Doma kora skola), Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas, Jelgavas Mūzikas vidusskolas, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas, Babītes Mūzikas skolas, Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas, Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas, Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas, Jūrmalas Mākslas skolas, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas, Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (tagad PIKC Nacionālas Mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla Mākslas skola) Dundagas Mākslas un mūzikas skolas, Tukuma Mākslas skolas, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”, Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas (tagad PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola), Ķekavas Mākslas skolas, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas, Alojas Mūzikas un mākslas skolas, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma un Popes pamatskolas.

 

Laureātu saraksts: www.lnkc.gov.lv/jaunumi/kulturas-ministrija-godinas-izcilakos-kulturizglitibas-iestazu-audzeknus.1/

 

Saņemtos 175 pieteikumus vērtēja Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) direktores vietnieks kultūrizglītības jautājumos, Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs Andis Groza, Kultūras ministrijas Nozaru politikas nodaļas vadītāja Iluta Treija, LNKC Vizuālās mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors studiju un zinātniskajā darbā Andris Teikmanis, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedras profesors Juris Kalnciems un Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Gunta Bāliņa.

 

Kultūras ministrijas balva jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādes un skatēs mākslu nozarēs iedibināta 1998. gadā. Ar šo Balvu Latvijas valsts atzīmē kultūrizglītības iestāžu audzēkņu spilgtākos radošos panākumus un viņu skolotāju ieguldīto darbu. Projekta organizatorisko un tehnisko sagatavošanu veic Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

Vienlaikus ar Kultūras ministrijas balvu tiks pasniegta arī Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibinātā Cimzes balva, ar kuru godinās Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu pedagogus kultūrizglītības jomā – mūzikā, mākslā, dizainā un dejā.

 

Plašāka informācija par Kultūras ministrijas apbalvojumu: www.lnkc.gov.lv  un www.km.gov.lv.

 

Informāciju sagatavoja

Inga Bika

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

67228985, 26443166

inga.bika@lnkc.gov.lv

www.lnkc.gov.lv