Alojas administrācija

Alojieši Austumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu koncertā Cēsīs

19.aprīlī Cēsīs notika Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu koncerts, kurā piedalījās arī Alojas mūzikas un mākslas skolas koklētāji – Undīne Jenča, Marija Alise Jenča, Monta Milda Grīnberga un Emīls Kārlis Grīnbergs. Pasākums tika organizēts, gatavojoties Latvijas 100gades dziesmu svētku koklētāju ansambļu koncertam, kas notiks Rīgā. Kopumā Austrumlatvijas reģiona koklētāju ansambļu koncertā piedalījās ap 120 audzēkņu no dažādām Vidzemes mūzikas skolām.

Pirms koncerta Cēsīs, mūsu koklētāji mēģināja koncerta programmu kopā ar Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Ar Mazsalacas mūzikas skolu mums ir ļoti laba sadarbība un, gatavojoties pasākumam, abu mūzikas skolu koklētāji programmu nostiprināja kopīgā mēģinājumā.

 Alojas mūzikas skolas audzēkņi piedalījās B grupas programmas sagatavošanā, kurā viņi sevi labi parādīja. Mūzikas skolas koklētāju ansambli šim koncertam sagatavoja kokles klases pedagoģe Silva Vēja.

Paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu un sadarbību! Paldies Alojas  kultūras namam par tērpiem koncertam! Paldies Alojas novada domei par transportu!

Laila Ulmane, Alojas Mūzikas un mākslas skolas direktore

Silvas Vējas foto