Aloja

Jau ceturto reizi Alojas novadā atzīmēja Uzņēmēju dienu

22.aprīlī Alojas sporta hallē norisinājās “Alojas novada Uzņēmēju diena 2017”. Šogad tradicionālais pasākums, ko atzīmē ik pēc diviem gadiem, notika jau ceturto reizi. Kā ierasts, tā laikā gan neformālā, gan svinīgā gaisotnē pašvaldība atskatās uz paveikto novada attīstībā, jo īpaši uzņēmējdarbības jomā.

 

Diena iesākās ar tehnikas parādi, kas Alojas ielās un autoostas laukumā pulcēja ne mazums interesentu no visa novada. Šoreiz parādē savus iespaidīgos spēkratus demonstrēja SIA “Grīnis” (īpašnieks Ed Noordam), Māris un Normunds Minalto, Mikus un Māris Možvillo, Egīls Viļumsons un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Limbažu daļas Alojas posteņa ugunsdzēsēji-glābēji Ivars Ulmis un Ģirts Ģederts (posteņa komandieris Ingars Dalka).

 

Uzņēmēju dienu ar uzrunu atklāja Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace Vilne.

Uzņēmējdarbības attīstība ir priekšnosacījums katra iedzīvotāja dzīves apstākļu uzlabošanai, tāpēc svarīga labvēlīgas dzīves vides nodrošināšana uzņēmējiem un viņu ģimenēm, un tā nenoliedzami ir pašvaldības prioritāte, – viņa uzsvēra. Priekšsēdētāja teica labus vārdus ikvienam uzņēmējam par ikdienā ieguldīto darbu novada attīstībā, norādot, ka kopēju mērķu sasniegšanā vienlīdz būtiski ir kā lielie, ilggadējie un pieredzējušie uzņēmēji, tā jaunie, apņēmīgie un drosmīgie censoņi.

 

Pasākuma laikā vairāki simti apmeklētāju izmantoja iespēju nesteidzīgi iepazīt 48 izstādes-tirdziņa stendu piedāvājumu, kuru sniedza ne tikai Alojas novada uzņēmēji, iestādes un biedrības, bet arī ciemiņi no Salacgrīvas, Limbažu, Kocēnu, Babītes un Mazsalacas novadiem, Valmieras un Rīgas. Tostarp sevi prezentēja arī jaunākie Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības veicēji, jo Uzņēmēju dienas ietvaros notika Reģionālā skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) gadatirgus, ko sadarbībā ar Latvijas izglītības organizāciju “Junior Achievement Latvija” koordinēja Alojas Ausekļa vidusskolas skolotājs Juris Alps. Izstādes-tirdziņa laikā atnākušajiem bija iespēja vērot arī Alojas Ausekļa vidusskolas robotikas pulciņa dalībnieku paraugdemonstrējumus. Paralēli degustācijām, konsultācijām un pirkumu veikšanai apmeklētāji baudīja daudzveidīgu kultūras programmu novada pārvalžu pašdarbnieku kolektīvu izpildījumā.

 

SMU pārstāvjus par veiksmīgu dalību gadatirgū pēc žūrijas komisijas vērtējuma nominācijās “Labākā pārdošanas komanda”, “Kvalitātes produkts”, “Videi draudzīgs produkts”, “Inovatīvs produkts”, “Labākā reklāma” un  “Labākais stends” apbalvoja J.Alps. Izvērtējot katra jaunā uzņēmuma unikalitāti un darbības perspektīvas, savas simpātiju balvas skolēniem pasniedza žūrijas komisijas locekles Ilze Caune, SIA “Aloja-Starkelsen” ražošanas vadītāja un Olita Untāla, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Valmieras reģionālā centra vadītāja.

 

Ņemot vērā, ka aizvadītajā gadā Alojas novada dome jau trešo reizi izsludināja „Biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai  Alojas novadā” ar mērķi veicināt jaunu komersantu veidošanos novadā, motivējot iedzīvotājus sava biznesa uzsākšanai, Uzņēmēju dienas laikā prezentācijas par sasniegto uzņēmējdarbībā sniedza trīs konkursā pašvaldības finansiālo atbalstu ieguvušie jaunie uzņēmēji – Nils Alvars Neļķis, Marina Vītola un Mārtiņš Elsiņš.

 

Visas dienas garumā apmeklētājiem bija iespēja balsot par viņuprāt labākajiem stendiem dažādās nominācijās. Uzvarētājus apbalvoja viena no pasākuma organizatorēm, pašvaldības komercdarbības speciāliste Zane Lapšāna – Celma. Kā atraktīvākais tika novērtēts SIA “Aloja-Starkelsen” stends, par viesmīlīgāko apmeklētāji atzina Mazsalacas novada domes priekšsēdētāja Harija Rokpeļņa un viņa sievas Ingas uzņēmuma IK “HI veltes” stendu, savukārt oriģinālākā stenda titulu ieguva pašnodarbinātais Andrejs Lācis. Jāpiebilst, ka turpinot 2015.gadā “Alojas novada dienās” aizsākto tradīciju novada uzņēmēju svinīgajā godināšanā apbalvojumā pasniegt vietējā uzņēmēja darinājumus, pasākumam īpaši paredzēto balvu izgatavošana šogad tika uzticēta tieši A.Lācim.

 

Uzņēmēju dienas noslēgumā Alojas novada pašvaldības vārdā atzinības rakstus un minētās balvas par veiksmīgu uzņēmējdarbību nominācijās „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Lielākie darba devējs”, „Izaugsme” un “Klientam draudzīgākais uzņēmums Alojas novadā” uzņēmumiem pasniedza D.Vilne un Z.Lapšāne – Celma.

 

Balvas saņēma:

“LIELĀKAIS DARBA DEVĒJS”

 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību konkurencē

  1. SIA “Aloja Starkelsen” – Jānis Garančs
  2. SIA “Draugu dārzs” – Māris Siktārs
  3. SIA “Marko K” – Sandris Kalniņš

Zemnieku saimniecību konkurencē

  1. Z/S “Birzmaļi” – Dzintars Tomsons
  2. Z/S “Pubas” – Andrejs Možvillo

 

“LIELĀKAIS NODOKĻU MAKSĀTĀJS”

 

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību konkurencē

  1. “Alojas Starkelsen” – Jānis Garančš
  2. SIA “Aloja Agro” – Jānis Vārpa
  3. SIA “Tēraudiņi” – Valdis Možvillo

Zemnieku saimniecību konkurencē

Z/S “Birzmaļi” – Dzintars Tomsons

Z/S “Pubas” – Andrejs Možvillo

Z/S “Kapzemes” – Dainis Landsmanis

 

“IZAUGSME”

Uzrādot vislielāko apgrozījuma kāpumu no 2015. līdz 2016.gadam

SIA “Trīs saujas smilšu” Inga Bartkeviča

 

“KLIENTAM DRAUDZĪGĀKAIS UZŅĒMUMS ALOJAS NOVADĀ”

Uzvarot iedzīvotāju balsojumā

Z/S “Niedrāji”

 

“BIZNESA IDEJU KONKURSA KOMERCDARBĪBAS UZSĀKŠANAI ALOJAS NOVADĀ” ieguvēji:

Santa Lazdiņa

Mārtiņš Elsiņš

Marina Vītola

Nils Alvars Neļķis

 

Pēc apbalvojumu pasniegšanas D.Vilne sirsnīgi pateicās ikvienam novadniekam un ciemiņam, kas ar savu klātbūtni kuplināja pasākumu. Par dalību Uzņēmēju dienā lielu paldies viņa teica arī visiem kaimiņu novadiem. Noslēgumā domes priekšsēdētāja atzina: – Uzņēmēju diena ir lieliska iespēja kā Alojas novada iedzīvotājiem, tā ikvienam interesantam iepazīt mūsu un apkārtējo uzņēmēju bagātīgo piedāvājumu. Alojas novadā dzīvoju jau daudzus gadus. Šķita, ka vietējie uzņēmēji jau vairāk vai mazāk ir zināmi, bet šodien redzētais mani pārsteidza, un to saku ar cieņpilnu apbrīnu. Jūs visi esat pierādījums tam, ka mūsu cilvēki ir spējīgi un apņēmības pilni radīt arvien ko jaunu. Ikviens no jums patiesi esat mūsu lepnums! Vēlu veiksmīgu attīstību arī turpmāk un tiksimies atkal pēc diviem gadiem!

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto

 

[Not a valid template]