Aloja

Alojas Ausekļa vidusskolas fiziķu komanda atzīstami startē Latvenergo konkursā

Latvenergo koncerns skolēnu erudīcijas konkursu ”Fizmix Eksperiments” rīko vairāk nekā 20 gadus. Konkursa galvenais mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē, kā arī veicināt jauniešu profesionālo orientāciju, mudinot padziļināti apgūt fiziku.

 

Konkursa laikā jaunieši komandas skolotāja-konsultanta vadībā padziļināti apgūst fiziku, meklējot teorijas  praktisko pielietojumu. Dalībnieki risina atraktīvus uzdevumus, ko sagatavojuši eksperti, paši konkursanti, kā arī sabiedrībā zināmi un talantīgi cilvēki. Pēc vairāku mēnešu aktīvas dalības “Fizmix Eksperimentā” un fizikas mācīšanās, konkursa noslēgumā jaunieši spēj atrisināt praktiskus, sarežģītus un āķīgus uzdevumus – sākot ar orientēšanos pirmajos elektroenerģijas atklājumos dabā līdz pat mūsdienīgākajiem teleskopiem un GPS satelītiem.

 

Sacensība risinās visas Latvijas mērogā, lai noskaidrotu labākās komandas no Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales reģiona, kā arī Rīgas pilsētas. Konkursa atkases kārta notiek mājaslapā, kur skolēni risina 30 ekspertu sagatavotus dažādas grūtības pakāpes uzdevumus . Pēc neklātienes kārtas katra reģiona desmit labākās komandas tiekas sava reģiona finālā. Konkursa uzvarētāji saņem galveno balvu – dalību nedēļu garā izzinošā un izglītojošā vasaras nometnē, kas īpaši organizēta konkursa “Fizmix Eksperiments” dalībniekiem. 

 

Mūsu komanda tika iedalīta Rīgas reģionā, kur startēja 40 komandas. Salīdzinājumā- Vidzemes reģionā bija tikai 32 komandas. Ar cītīgu darbu ieguvām 11.vietu, kas ir labāk, ja pagājušajā gadā 9.klases komandai bija 12.vieta. Komandā startēja Haralds Siktārs, Valts Kokins, Digna Bitmane un Mikus Laizāns. Paldies arī konsultantam no 10.klases- Mārim Cinim.

 

Komandas konsultante Sarmīte Mangulsone

fizmix