Alojas administrācija

Bibliotēku nedēļa Staiceles vidusskolā

Latvijas Bibliotēku nedēļas ietvaros (17. – 23. aprīlī) Staiceles vidusskolā notika vairāki interesanti pasākumi. Piemēram, bibliotēkas un koridora kopīgajā logā tika uzzīmēts jauns attēls, kurā redzams Sprīdītis un Latvijas Nacionālā bibliotēka Rīgā. Paldies par to māksliniecēm Meldrai Zālamanei (6. klase) un Diānai Truhinai (12. klase). Lai sākumskolas audzēkņi iepazītu jauno mākslas darbu, viņi bija neklātienes ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku – noskatījās gan īsfilmu un multiplikācijas filmu, gan mākslas filmu par Sprīdīti. Bet 5. klašu skolēni iepazinās literatūras stundās ar A. Brigaderes pasaku ,,Sprīdītis”, jo luga ir mācību programmā.

 

Trīs dienas Staiceles vidusskolas bibliotēkā skolēni tika aicināti uz radošo darbnīcu Grāmatu māksla, kur no veciem, savu laiku nokalpojušiem izdevumiem, tapa jauni mākslas darbi. Lokot zināmā sistēmā grāmatu lapas, tika izveidoti dažādi pasaku tēli: gailis, pūce, pele, suns, raķete, pāvs, egle. Darbnīcā ar interesi un aizrautību iesaistījās 1. – 5. klašu skolēni.

 

No 2.  – 13. maijam vidusskolas bibliotēkā apskatāma Baltā galdauta svētku izstāde ar skolnieču rokdarbu stundās darinātiem darbiem. 3. maijā klašu kolektīvi skolas bibliotēkā pie balti klāta galda varēja noturēt Baltā galdauta mācību stundas.

 

Paldies klašu kolektīviem un audzinātājiem, kas atbalstīja un iesaistījās Latvijas Bibliotēku nedēļas un Baltā galdauta svētku aktivitātēs mūsu skolā!

 

Iveta Apsīte, Staiceles vidusskolas bibliotekāre (teksts un foto).

Foto skatāmi šeit