Alojas administrācija

Rīgas plānošanas reģionā izstrādāti Zaļā publiskā iepirkuma tehniskās specifikācijas dokumentus publiskajiem iepirkumiem

Lai iedrošinātu pašvaldības un tās iestādes konkursos vairāk izmantot videi draudzīgus pakalpojumus un preces, Rīgas plānošanas reģiona (RPR) eksperti Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “GreenS” ietvaros izstrādājuši standartizētu Zaļā publiskā iepirkuma dokumentāciju. Izstrādātie dokumentu paraugi būtiski atvieglos iepirkumu speciālistiem konkursu nolikumu sagatavošanu.

 

Šobrīd speciālisti izstrādājuši tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritērijus noteiktām produktu grupām – ielu apgaismošanā izmantojamajiem gaismas ķermeņiem, datoriem un datorekrāniem ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī transportlīdzekļiem ar zemu ietekmi uz apkārtējo vidi. Dokumentu paraugi ir pieejami http://greensproject.eu/lv/atbalsts-zpi/iepirkumu-specialistiem/.

 

Aija Zučika, RPR un projekta “GreenS” pārstāve: – Viens no iemesliem, kāpēc līdz šim kūtri iepirkumu speciālisti iekļauj videi draudzīgus kritērijus iepirkumos, ir to zināšanu un pieredzes trūkums, lai profesionāli sastādītu iepirkumu specifiskās prasības. Šis ir arī iemesls, kāpēc nolēmām izstrādāt tehniskās specifikācijas un vērtēšanas kritērijus, jo tas būtiski atvieglos iepirkumu sagatavotāju darbu. Jāmin, ka specifikāciju izstrādē mēs sadarbojāmies ar vietējām asociācijām un ražotājiem.

 

RPR eksperti publisko iepirkumu kritērijus un vadlīnijas izstrādājuši ne tikai kopā ar nozarēm, bet arī ar citiem starptautiskā projekta “GreenS” partneriem, pielāgojot tos Latvijas situācijai.

 

Latvija ir apņēmusies šogad sasniegt Zaļā publiskā iepirkuma īpatsvaru 30% apmērā no visiem publiskajiem iepirkumiem (finansiālā izteiksmē). Zaļais publiskais iepirkums ir viens no Eiropas Savienības vides, klimata un ilgtspējīgas enerģētikas politikas prioritārajiem instrumentiem, un vides nosacījumu iekļaušana iepirkumu specifikācijās pēdējos gados ir kļuvusi par svarīgu nacionāla un reģionāla līmeņa uzdevumu arī Latvijā.

 

Tiek plānots, ka  ar 2017.gada 1.jūliju Zaļais iepirkums būs obligāti jāpiemēro tādām preču un pakalpojumu grupām kā biroja papīrs (piemēram, otrreizēji pārstrādāts), biroja tehnika, datortehnika, pārtikas un ēdināšanas pakalpojumi, tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi, iekštelpu apgaismojums, kā arī ielu apgaismojums un satiksmes signāli.

 

Zaļā publiskā iepirkuma mērķis ir veicināt videi draudzīgas politikas veidošanu pasaulē, samazinot darbības ietekmi uz vidi un veicinot videi draudzīgus un ilgtspējīgus uzlabojumus sabiedrības dzīves apstākļos. Viens no instrumentiem, kā veicināt šādas atbildīgas politikas veidošanu, ir atbilstošu vides un energoefektivitātes prasību iekļaušana valsts un pašvaldību iepirkumos. Tas ļauj ne tikai videi draudzīgu produktu un pakalpojumu īpatsvara pieaugumu, bet sekmē finansiālus un sociālus uzlabojumus pašvaldībās. ES programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) finansētā projekta “GreenS” mērķis ir veicināt Zaļā publiskā iepirkuma izmantošanu pašvaldību konkursos. Latviju šajā projektā pārstāv RPR un Rīgas p/a “Rīgas enerģētikas aģentūra”.  

 

Papildu informācijai:

Aija Zučika, e-pasts: aija.zucika@rpr.gov.lv, tālr.: 67559823