Aloja

Vilzēnu bērnudārza grupiņa “Kamenītes” saka NĒ vienaudžu vardarbībai

Bērni pirmsskolas vecumā ir ziņkārīgi, rotaļīgi, katrs ar savām rakstura iezīmēm, atšķirīgām saskarsmes prasmēm. Pirmsskola ir laiks, kad gūt pamatus saskarsmes prasmēm un spējai draudzēties. Svarīgi pievērst uzmanību un pamanīt saskarsmes problēmas bērnu starpā, lai laicīgi situāciju varētu risināt un tā neattīstītos par mobingu jeb vienaudžu savstarpējo vardarbību, kas šobrīd ir aktuāla problēma jau pirmsskolās. Un īpaši vērtīgi, lai bērni paši spētu pamanīt problēmsituācijas un zinātu savas rīcības iespējas problēmas risināšanā.

 

Antimobinga programma “Lielās dzīves skola” paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem sociālo prasmju pilnveidošanai, vienaudžu savstarpējās vardarbības risku mazināšanai. No 13.marta līdz 8.maijam Alojas PII “Auseklītis” struktūrvienībā Vilzēnos 5 līdz 7 gadus veco bērnu grupiņā “Kamenītes” tika īstenota programma, lai veidotu iecietīgāku, draudzīgāku, cieņpilnāku vidi un mazinātu vardarbības riskus vienaudžu starpā.

 

Programmas “Lielās dzīves skolas” laikā tika vadītas septiņas interaktīvas nodarbības, kuru laikā bērni izstrādāja savas grupiņas noteikumus, mācījās atšķirību starp sūdzēšanos un palīdzības lūgšanu, mācījās, kā nesāpināt otru, kā norimties dusmu brīžos. Skatoties video filmiņas, mācījās atšķirt konfliktu no mobinga. Kopā ar pasakas varoni Kimu, darbā pie interaktīvās tāfeles, mācījās, kā pamanīt sevī mītošos dārgumus. Kā arī programmas laikā guva citas vērtīgas prasmes, kas noteikti noderēs tālākajā dzīvē. Katrā nodarbībā bērni ieguva atslēdziņu, kopā sakrājot septiņas. Programmas noslēgumā viena no atslēdziņām bija derīga dārguma lādei, kurā slēpās medaļas, kuras bērni ieguva par čaklu darbu. Kā īpašu dāvanu grupiņa “Kamenītes” ieguva “Miera ostu” – vigvamu, kurā bērni var doties, lai mācītos izprast savas emocijas  un gūtu mieru satraukumu brīžos.

 

Grupiņas “Kamenītes” bērni un viņu audzinātāja tic, ka vardarbība vienaudžu vidū ir novēršama.

 

Pirmsskolas skolotāja

Madara Golubova