Aloja

Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi koncertēja veco ļaužu mītnē “Urgas” un bērnudārzā “Auseklītis”

Alojas Mūzikas un mākslas skolas (AMMS) audzēkņi, mācību gadam beidzoties, ir gaidīti viesi veco ļaužu mītnē “Urgas” un bērnudārzā “Auseklītis”. Šogad pie abiem ciemos braucām 29.maijā. Koncertā savus klausītājus iepriecinājām spēlējot tautasdziesmas, mūziku no kinofilmām un klasiskus skaņdarbus.

 

Seniori un bērni mūs uzmanīgi un ieinteresēti klausījās, pateicībā dāvinot ziedus un to, kas pašiem labi garšo-konfektes! Pēc koncerta sirsnīgi atvadījāmies līdz nākošajai tikšanās reizei!

 

Laila Ulmane

AMMS direktore

Andreja Sņeško foto