Aloja

Izlaidums Alojas pilsētas PII „Auseklītis”

„Kam vajadzīgs rēķiņs reizes viens,

Ja pļavā saldi smaržo siens!?” – tā saka Pepija par skolas gaitām.

Taču Alojas PII „Auseklītis„ grupas ”Bitītes” bērni domā citādāk. Mūsu mazie ķipari  ir gatavi doties uz skolu.

 

25.maijā topošie skolēni saņēma pirmo dokumentu – apliecību par apgūto pirmsskolas mācību programmu.

 

Izlaidumā absolventi kopā ar savām skolotājām izspēlēja skolas ainiņu no teātra „Pepija Garzeķe”. Uzzināja par to, kā jāuzvedās skolā, un kā to nevajadzētu darīt. Ar lielu sajūsmu bērni kopā ar Pepiju un saviem grupas biedriem izdejojās, izsmējās un izampelējās, lai nopietni varētu 1.septembrī uzsākt skolas gaitas.

 

Uz skolu dosies aktīvi, zināt griboši bērni. Lai izturība klases audzinātājai! Lai vecākiem gudri, neatlaidīgi, mīļi un paklausīgi bērni!Lai labas un teicamas sekmes mūsu mazajiem skolēniem!

 

Skolotāja Zanda