Aloja

Alojas Ausekļa vidusskolā viesojās draugi no Vācijas

20170601_105609

Maija pēdējā nedēļā, neskatoties uz spraigo mācību gada noslēguma ritmu, Alojas Ausekļa vidusskolā uzņēma dārgus un gaidītus ciemiņus no Elctālas pamatskolas Vācijā. Viesu vidū bija skolēni, skolotāji un vecāku pārstāvji. 18 cilvēku delegāciju vadīja skolas direktors Hervigs Zenks (Herwig Senk), ieradās gan mācību pārzine-direktora vietniece Elizabete Lāde (Elisabeth Laade), gan jau 15 gadu sadarbības projektu ar partnerskolām vadītājs Markuss Dencs (Markus Denz), gan sekretāre Melita Albinska (Melitta Albinsky).

 

Elctālas partnerskola piedzīvo reformu. No pamatskolas veidojas sākumskola, kura arī paliek vienīgā reģionā. Tā no pamatskolas palikušas 7.-9.klases. Šogad pie mums viesojās 8.-9.klašu skolēni un, ja izdosies viss kā plānots, nākamgad pie mums vēl varētu atbraukt tagadējā 7.klase, un neliela mūsu skolas delegācija varētu apciemot Elctālu. Varbūt mēs varētu iepazīties ar kādu kaimiņu reģiona skolu. Tādēļ ir prieks par tik augsta līmeņa delegāciju.

 

Viena no problēmām pie mums ir viesu izmitināšana ģimenēs. Tā nenotiek tikai pie mums, bet,kā noskaidrojām, arī pie mūsu partneriem. Tādēļ īpašs paldies viesu uzņēmējiem – skolotāju Aivara Ausekļa, Ineses Mētriņas, Inetas Lopenovas, Līgas Kokinas, kā arī skolēnu Anša Siliņa, Rūtas un Edvarda Kaļvas, Rēzijas Bartkēvičas, Megijas Upatnieces, Helēnas Možvillo, Elīnas Krūmiņas, Martas Miksones, Rūdolfa Roļskija, Alana Bernharda, Karīnas Meļķes, Dignas Bitmanes ģimenēm. Skolas direktoram mājas piedāvāja Haralda Siktāra mamma – kafejnīcas “Mieriņš” saimniece Baiba Siktāre. Liels paldies visiem, jo zinu, cik tas prasa daudz papildus darba un līdzekļu. Tomēr arī ieguvumi bija patīkami-šoreiz abu skolu skolēni sadraudzējās īpaši cieši. To stiprināja gan kopīgās sporta spēles līdz vēlam vakaram, gan  savstarpēja ciemošanās un brīvā laika pavadīšana. Atgriezeniskās saites pirmās pazīmes bija emociju novērtējums kopējā atvadu pasākumā. Tur pārliecinoši dominēja pozitīvais.

 

Ciemošanās laikā 3 dienas bija veltītas skolai, 3 dienas ekskursijām pa Latviju un viena bija ģimeņu diena, kurā katra ģimene izdomāja, ko darīt kopā ar saviem viesiem.

 

Skolas pirmajā dienā skolas direktore Inese Mētriņa zālē vadīja iepazīšanās pasākumu ar mūsu viesiem. Draudzīgā atmosfērā Elctālas skolas direktors nodeva mūsu skolas direktorei un arī šo rindiņu autoram personīgus sveicienus un laba vēlējumus kolektīvam no Elctālas birģermeistara un skolotāju „ģimenes bildi”.

 

Tālāk skolēni un skolotāji iepazina kabinetus, darbu stundās, kopēji dziedāja un dejoja. Pa skolas apkārtni un muzejā interesantu ekskursiju vadīja Alojas muzeja direktore, skolotāja Līga Moderniece.

 

Vakara pusē pieaugušie iepazina Alojas mūzikas un mākslas skolu, kuras audzēkņi gatavojās izlaidumam. Skolēni ar ciemiņiem devās uz sporta spēlēm skolas laukumos.

 

Nākamās divas dienas bija veltītas ekskursijām. Pirmā no tām bija uz Ainažu jūrskolas muzeju, pēc ekskursijas pārgājām Latvijas-Igaunijas robežu, tad devāmies uz draudzības spēli futbolā Salacgrīvas sporta laukumā starp mūsu un viesu spēlētājiem. Tad  Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā Intas Somas vadībā uz fotoralliju, nodarbībām zivju vecuma, sugu noteikšanā un uz praktisko nodarbību pie Salacas, lai noteiktu dažādu kukaiņu sugu. Atlikušo laiku veltījām atpūtai pie jūras. Drosmīgākie, protams, izmantoja izdevību nopeldēties, kaut arī ūdens bija visai auksts.

 

Otra ekskursiju diena bija veltīta Turaidas muzejam un pilij, Dainu kalnam, Turaidas Rozes kapam, pārgājienam pa Gaujas ieleju gar Gūtmaņa alu, gar Gauju līdz Siguldas kamaniņu un bobsleja trasei. Visās ekskursijās līdzi bija arī atbilstošs skaits mūsu skolēnu-galvenokārt gan tie, kuri uzņēma viesus. Siguldā nobraucienos ar vasaras bobu drosmes pietika visiem, vairākiem izdevās nobraukt pa trasi divreiz.

 

Svētdiena bija ģimeņu ziņā. Savu viesi un skolas direktoru aizvedu ekskursijā uz Cēsīm, bet daudzas ģimenes bija izdomājuši citus interesantus pasākumus.

 

Nākamā diena skolā sākās ar pārgājienu uz Ungurpili un ekskursijām uz bibliotēku „Sala” un uzņēmumu „Aloja-Starkelsen”. Paldies Zanei un Ilzei par jaukajām ekskursijām, par atbildēm uz daudzajiem jautājumiem. Jāatzīst, ka iešana kājām nav ne Vācijas skolēnu, ne pieaugušo viena no mīļākajām nodarbēm.

 

Pēc pusdienām skolā bija noorganizēta abu skolu skolotāju un atsevišķi arī abu skolas skolēnu konference. Skolēnu pasākumu vadīja Alojas skolēnu dome. Tāpat viņi vadīja arī ekskursiju pa Aloju, ieskaitot profesionālā ugunsdzēsēju posteņa apmeklējumu un arī kopīgu darbošanos.

 

Skolotāju konferencē bija divas dominējošās tēmas: patriotiskā audzināšana un lasītprasmju apguve sākumskolā. Mūsu skolu pārstāvēja mācību pārzine Inatra Vaļicka, bet par barikāžu laiku stāstīja Līga Moderniece.

 

Jautājumā par patriotisko audzināšanu partnerskolas direktors paskaidroja, ka Vācijā šis ir jūtīgs jautājums, jo bieži patriotismu saista ar nacionālismu, tādēļ tēma skolā mācību priekšmetos netiek ietverta.

 

Jautājumā par lasītprasmju attīstīšanu sākumskolā, direktora vietniece bija sagatavojusi ļoti interesantu uzstāšanos par savu pieredzi. Sapratām, ka daudz ko no tā varam pārņemt arī mēs.

 

Nākamā skolas diena bija sporta diena, kurā vairākas godalgotas vietas ieguva arī mūsu ciemiņi. Tā Tobias Krauze (Tobias Krause) uz mājām aizveda diplomus par 5 godalgotām vietām. Dienas pēcpusdienā viesojāmies Alojas novada domē. Tur viesošanās īpaši pagodinoša bija Elctālas skolas direktoram Hervigam Zenkam, kurš par abu skolu sadarbības veicināšanu 10 gadu garumā no Alojas novada domes priekšsēdētājas Daces Vilnes rokām saņēma atzinības rakstu.

 

Pateicība tika arī šo rindu autoram. Direktors atzīmēja arī daudzu citu savu skolotāju aktivitāti un nodeva priekšsēdētājai Elctālas birģermeistara sveicienus. Tikšanās reizē viesi noskatījās filmu par novadu, saņēma dāvanas un baudīja kliņģeri.

 

Vakarā atvadu pasākumā valdīja jauka gaisotne ar pārsteigumu no čigānu deju grupas un viesmākslinieces, ar pozitīvām emocijām ar kopēju pasēdēšanu, sarunām, spēlēm un dejām, ar skolas dāvanām viesiem un abpusējiem laba vēlējumiem. Piedalījās viesi, viesus uzņemošo ģimeņu skolēni, vecāki un skolotāji. Visi uzsvēra draudzīgās attiecības starp abu skolu skolēniem un vēlmi palikt vēl kādu brīdi.

 

Jaukā nedēļa noslēdzās ar tradicionālo ekskursiju uz Rīgu – uz Sporta muzeju, ar ekskursiju pa Vecrīgu, kur šoreiz nebija gids, bet katram bija iespēja pēc ceļveža iepazīstināt citus ar kādu no Vecrīgas objektiem. Protams, neiztikām arī bez ātrās ēdināšanas “Mac’Donald” apmeklēšanas un suvenīru iegādes mājām.

 

Atvadu rītā pirms došanās ceļā uz prāmi Klaipēdā, situāciju varētu raksturot šādi: mākoņains, mēreni depresīvs, vietām spēcīgs asaru lietus, bet cerībā kaut kad uz saules parādīšanos.

 

Paldies visiem, kuri visu šo nedēļu atbalstīja un veicināja ciemiņu uzturēšanos Alojā!

Vēlētos, lai lielākā daļa kolēģu, uzskatot šo sadarbību par ļoti svarīgu, arī darbotos līdzi. Elctālā šo skolotāju attieksmi izjutu pārpārēm. Vācu skolēnu rakstīto izvērtējumus ņemsim vērā, organizējot citas tikšanās. Izlasot tos un saskatot tik daudz plusu un maz mīnusu, varam droši uzsist sev uz pleca un teikt: ”Labi darīts!”

 

Aivars Auseklis, sadarbības koordinators

[Not a valid template]