Aloja

PII “Auseklītis” Vilzēnu filiāles grupiņas “Kamenītes” izlaidums

Katram cilvēkam vajag vienu baltu ceļu, kas to ved uz mājām. Vajag upi, ko saukt par savu. Vajag akmeni zem kura glabāt bērnības atmiņu krāsainos stikliņus. Grupiņas “Kamenītes” bērni ir ieguvuši daudz krāsainos stikliņus un katrs no tiem ir par kādu no īpašajām atmiņām bērnudārzā – pirmajiem draugiem un draudzenēm, pirmajām skolotājām, pirmajām rotaļām, dziesmām, pastaigām, pirmajām diendusām un vēl, un vēl. 30. maija pēcpusdienā, pašā ziedonī, sapulcējāmies, lai aizvadītu svinīgo brīdi bērnudārzā.

 

Grupiņa “Kamenītes” izlaiduma pasākumā viesiem ļāva būt klātesošiem Skaitļa Desmitnieka rīkotajā ballītē, katrs bērns iejutās cipariņa lomā. Skaitļu un ciparu ballītē burtiņi bija visgaidītākie viesi. Burtus esam virtenēs sējuši, ar tiem paslēpes spēlējuši, zīmējuši, garšojuši, rakstījuši, lasījuši, reizēm burti mezglos sējās, bet atšķetināt mācījāmies un nu jau burtiņš pie burtiņa un vārdiņus lasām.

 

Bērni visu bērnudārza laiku čakli strādājuši, un izlaidumā saņēma pirmo apliecību par bērnudārza beigšanu, kā ceļazīmi uz skolu. Bērnus izlaidumā sveica grupiņas “Kamenītes” 5 gadīgie bērni. Ar jautru dziesmu un absolventu cepurēm sveikt ieradās arī grupiņas “Taurenīši” un “Pelēni”. Vecāki bērniem veltīja īpašu kopdziesmu. Kā arī citi apsveicēji ar laba vēlējumiem, ziediem un gaišām domām apsveica absolventus.

 

Pēc svinīgās daļas bērnus apsveikt un jautrās rotaļās iesaistīt ieradās pirātu ģimene. Paldies par enerģiju un dzīvesprieku Ingai Neimanei, Ingai Konrādei un jautrajām pirātu meitenēm Amandai un Elīnai.

 

Lai mazajiem skolēniem laimīgas skolas gaitas un lai izdodas piedzīvot vēl bezgala daudz krāsainus dzīves mirkļus, kurus pārvērst bērnības atmiņu krāsainajos stikliņos!

Fotogrāfs: Einārs Bērziņš

 

Pirmsskolas skolotāja Madara Golubova