Aloja

Alojas Mūzikas un mākslas skolā mācību gada noslēgums

Noslēdzies vēl viens mācību gads Alojas Mūzikas un mākslas skolā. Mūzikas nodaļas audzēkņi saņēma liecības un sniedza koncertus vecākiem 29.,30. un 31.maijā. Mākslas nodaļas audzēkņi liecības saņēma prakses noslēgumā 12.jūnijā.

 

Skolas pateicības par labām, ļoti labām un teicamām sekmēm, dalību konkursos, par aktīvu koncertdarbību un godprātīgu attieksmi pret mācību darbu saņēma audzēkņi Mūzikas nodaļā:

Madara Ulme 1.flautas kl.

Mārtiņš Ulmis  1.klavieru kl.

Jānis Nauris Čukurs 1.ģitāras kl.

Enija Bernharde 2.saksofona kl.

Rūdolfs Roļskijs 2.ģitāras kl.

Haralds Kļaviņš 2.ģitāras kl.

Gunita Džaparova 3.klavieru, 1.flautas kl.

Sanija Bērziņa  4.klavieru kl.

Violeta Anete Birkava 5.klavieru, 4.saksofona kl.

Marija Alise Jenča 5.kokles, 2.saksofona kl.

Amanda Dene 5. klavieru kl.

Emīls Kārlis Grīnbergs 5. klavieru kl.

Edvards Kaļva 7.klavieru kl.

Mākslas nodaļā:

Daniela Šrēdere sag.kl.

Eduards Trukšāns 1.kl.

Helēna Možvillo 1.kl.

Kitija Vanesa Gubska 2.kl.

Vanesa Dženija Kodacka 2.kl.

Samanta Kruja 2.kl.

Markuss Jefremovs 3.kl.

Sanija Bērziņa 4.kl.

Karīna Aleksandra Jenča 4.kl.

 

Sadarbībā ar Alojas Mms atbalsta biedrību pirmo reizi audzēkņiem tika piešķirts apbalvojums un Dāvanu karte. Gada izcilnieks programmā Taustiņinstrumentu spēle-Klavierspēle saņēma 7.klavieru kl. audzēknis Edvards Kaļva, sk. O.Ābele.

Gada izcilnieks programmā Stīgu instrumentu spēle-Kokles spēle – 5.kokles kl. audzēkne Marija Alise Jenča, sk. S.Vēja (foto Rihards Bernhards)

Gada izcilnieks programmā Pūšaminstrumentu spēle-Saksofona spēle – 2.saksofona kl.audzēkne Enija Bernharde, sk. J.Ansons (foto R.Bernhards).

Gada izcilnieks programmā Vizuāli plastiskā mākslā – 3. klases audzēknis Markuss Jefremovs.

 

Pateicamies audzēkņu vecākiem par sadarbību un sniegto atbalstu!

Novēlam audzēkņiem jaukas brīvdienas!

Uz svinīgu jaunā mācību gada sākumu aicinām 2017.gada 4.septembrī plkst.15.00

Laila Ulmane, Alojas Mms direktore