Aloja

Aicina godprātīgi norēķināties par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem

SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” sniedz komunālos pakalpojumus, gādā par siltumu, likvidē avāriju situācijas un veic apsaimniekošanas funkciju Alojas novada teritorijā.

 

Uzņēmums pateicas visiem, kuri savlaicīgi norēķinās par saņemtiem pakalpojumiem, palīdzot nodrošināt novada iedzīvotājus ar minimālo komfortu pakalpojumu novadā. Taču diemžēl ir daļa iedzīvotāju, kuri neuzskata par pienākumu maksāt par saņemtiem pakalpojumiem, uzkrājot parādu. Daudzi nav savlaicīgi veikuši ūdens skaitītāju verificēšanu vai tie nav uzstādīti vispār. Atgādinām, ka ūdens skaitītāju verificēšana jāveic reize četros gados, un skaitītājiem jābūt obligāti noplombētiem. SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” visiem parādniekiem dod iespēju līdz šī gada 29. septembrim savest kārtībā ūdens skaitītājus un nomaksāt parāda pamatsummu bez soda sankciju aprēķināšanas. Ja nav iespējams nomaksāt parādu uzreiz, lūdzam nākt uz biroju Alojā, Kalēju ielā 3a, lai noslēgtu vienošanos par parāda segšanu pa daļām pēc sastādītā grafika. Ja līdz minētā datuma beigām tas netiks izdarīts, visa nenomaksātā summa un procenti par kavējumu tiks piedzīti tiesiskā ceļā. Diemžēl parādu piedziņas process parādniekiem radīs vēl papildu izdevumus un sarežģīs dzīvi.

 

SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” cer uz novada iedzīvotāju izpratni un godprātīgu rīcību. Tāpat ceram uz Alojas novada domes darbinieku un pārvaldnieku līdzdalību šī jautājuma sakārtošanā. 

 

Tomass Lemberts,

 SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” valdes loceklis