Aloja

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde notiks Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “SALA”

alojaUzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 5. jūlijā plkst. 16:00, “Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”

 

Darba kārtība:

1. SIA “Alojas novada saimniekserviss” tarifi, pakalpojumu efektizācijas pasākumi u.c. jautājumi – SIA “Alojas novada saimniekserviss” valdes priekšsēdētājs Tomass Lemberts;

2. Par balvas “Sirds skolotājs” piešķiršanu Alojas novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem – Uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Inga Možvillo un Uzņēmēju konsultatīvās padomes loceklis Alvis Bondars;

3. Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā – Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma;

4. Par dzelzceļa uzbēruma materiāla izmantošanu – Uzņēmēju padomes loceklis Normunds Minalto;

5. Citi jautājumi:

  • Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

 

Kontaktpersona: Alojas novada komercdarbības speciāliste Zane Lapšāne-Celma tel.25749131,  e – pasts zane.lapsane.celma@aloja.lv