Aloja

Pašvaldības policija lūdz sakopt piedrazoto pašvaldības zemes gabalu

Pašvaldības policija lūdz tos alojiešus, kuri izveidojuši zaru kaudzi un vidi degradējošas dēļu sastatnes uz pašvaldībai piederoša zemes gabala starp Rīgas un Valmieras ielu pie robežas ar SIA “Alojas veselības aprūpes centrs”, nekavējoties parūpēties par to, lai šī vieta tiktu sakopta. 

 

*Pašvaldības policijas informācija un foto