Alojas administrācija

Organizācija SUSTENTO izdod ikmēneša avīzi cilvēkiem ar invaliditāti

sustento logoNo pavasara Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO izdod ikmēneša avīzi cilvēkiem ar invaliditāti. Avīze tiek izdota projekta “Informācija pieejama ikvienam” ietvaros un ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas budžeta līdzekļiem.

 

Latvijā apmēram 8% no visiem iedzīvotājiem ir cilvēki ar invaliditāti. Un liela daļa no šiem cilvēkiem ir krietni izolēta no informācijas, kas nepieciešama tieši šai grupai. Šķiet, kā digitalizētā pasaulē var būt problēmas saņemt nepieciešamo informāciju? Tomēr tā ir, jo daļa cilvēku ar invaliditāti ir seniori, kuriem svešas modernās tehnoloģijas. Tāpat daļai nav līdzekļu, lai iegādātos datoru un pieslēgtu internetu, daļa dzīvo tik izolēti, ka vienīgie saziņas līdzekļi ir radio un televizors. Liela daļa no minētajām grupām ir ļaudis ar invaliditāti ārpus Rīgas.

 

Ir daudzas specifiskas lietas, kas attiecas tikai uz cilvēkiem ar invaliditāti. Un, domājot par šo mērķauditoriju, tiek veidota SUSTENTO avīze – speciāls drukāts izdevums cilvēkiem ar invaliditāti. Katrā numurā ir tēma, kas tiek apskatīta dziļāk, piemēram, transporta pieejamība, asistenta pakalpojumi, invaliditātes noteikšana u. c. – tā ir iespēja zināt pamatinformāciju un apgūt, kur meklēt vajadzīgās papildu zināšanas. Tā kā SUSTENTO ietilpst gandrīz 50 dalīborganizācijas, katrā numurā iepazīstinām ar kādu no tām – tā ir iespēja uzzināt, kur iesaistīties aktivitātēs un meklēt palīdzību. Dalīborganizācijas katra savā sfērā aktīvi darbojas, atbalstot savas grupas ļaudis, par to stāstām notikumu sadaļā – tā ir iespēja apmeklēt pasākumus un būt informētiem klātesot. Esam sākuši atbildēt uz lasītāju jautājumiem – tā ir iespēja sagaidīt atbildes no kompetentiem tēmu pārzinošiem cilvēkiem.

 

Nākamajā numurā, kas iznāks augusta sākumā, stāstīsim par Eiropas noteikumiem, kas grāmatas, žurnālus un citus drukātus materiālus padarīs pieejamākus neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem. Tāpat ieskatīsimies terminoloģijā, kas attiecībā uz vārdu “invalīds” ir novecojusi. Iepazīsimies ar aktīvajiem gulbeniešiem ar invaliditāti. Un šoreiz samērā daudz informēsim par notikumiem SUSTENTO dalīborganizāciju dzīvē.

 

Aicinām būt aktīviem, jo informācija darīs pašapzinīgākus un spējošus pastāvēt par savām vajadzībām, tā veidos dzīvi pilnvērtīgāku un ļaus būt aktīviem sabiedrības locekļiem.

 

SUSTENTO avīze ir bezmaksas. Drukāto avīzi var saņemt kādā no SUSTENTO dalīborganizācijām, no kurām liela daļa ir Latvijas reģionos. Tāpat var vērsties SUSTENTO birojā Antonijas ielā 24-20, Rīgā, kā arī zvanīt uz tālr. 67590437 vai rakstīt uz e-pastu: sustento@sustento.lv, lai vienotos par izdevuma saņemšanu. Avīze elektroniski pieejama SUSTENTO mājas lapā www.sustento.lv.

 

Papildu informācija:

Valda Lutiņa,  tālr. 29469662