Aloja

Ungurpilī notika Sabiedriskā transporta padomes izbraukuma sēde

3.augustā Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA notika Autotransporta direkcijas Sabiedriskā transporta padomes (STP) kārtējā (izbraukuma) sēde. Tās norisi Alojas novadā, sadarbībā ar STP, koordinēja Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Sabiedriskā transporta nodaļa, ņemot vērā, ka padomes sēdes tradicionāli reizi gadā notiek izbraukumā kādā no reģioniem un Alojas novads ir viena no RPR pašvaldībām. 

 

Sagaidot Alojas novadā un centrā SALA, viesus uzrunāja domes priekšsēdētāja Dace Vilne, pastāstot gan par pašvaldību, gan jauno SALA ēku, un situāciju novadā attiecībā uz sabiedriskā transporta jautājumiem. Viņa kopā ar priekšsēdētājas vietnieku Māri Možvillo piedalījās arī STP sēdē. 

 

M.Možvillo atzina, ka šī tikšanās reize bijusi ļoti vērtīga, pārrunājot pieredzi, aktualitātes un problēmjautājumus gan ar Autotransporta direkcijas pārstāvjiem, tostarp valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu, gan kolēģiem no citām pašvaldībām. Ārpus STP sēdes darba kārtības jautājumiem galvenokārt sprieda par to, kā sabiedriskā transporta kustību novadā izveidot pakārtoti iedzīvotāju vajadzībām (nodrošināt ērtu pārvietošanos gan novada teritorijā, gan ārpus tās, nokļūšanai darba vietās utt.). Jau šobrīd tiek strādāts pie informācijas apkopošanas par reisu izstrādi maršrutos Staicele – Aloja – Matīši – Valmiera, un Aloja – Ozolmuiža – Dikļi – Valmiera. Tāpat notiek darbs pie citu maršrutu izveides un esošo uzlabošanas. STP norādīja, ka labprāt uzklausīs gan mūsu, gan citu pašvaldību redzējumu un ierosinājumus sabiedriskā transporta kustības pilnveidošanai.   

 

Izbraukuma laikā STP apmeklēja arī uzņēmumu SIA “Aloja – Starkelsen” un vairākus objektus kaimiņu pašvaldībās. 

 

STP tika izveidota 2014.gada sākumā, lai realizētu vienotu sabiedriskā transporta maršrutu tīkla plānošanu. Tās sastāvā ir desmit locekļi, tostarp pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Autotransporta direkcijas un plānošanas reģioniem. Padome nodarbojas ar vienotu reģionālo vietējo un starppilsētu maršrutu plānošanu; vienotas pieejas nodrošināšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanā, pasūtīšanā, līgumu slēgšanā un valsts budžeta līdzekļu izlietošanā; ar vietējo iedzīvotāju un pašvaldību interešu apzināšanu un pārstāvēšanu.

 

Zane Landsmane,

Alojas novada domes projektu koordinatore