Aloja

Konkursā izvērtētas novada sakoptākās ēkas, dārzi un saimniecības

Jūlija vidū konkursa “Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu” vērtēšanas komisija devās braucienā pa novadu, lai raudzītu sakoptas sētas, dārzus un saimniecības. Ikvienā vietā mūs sagaidīja strādīgi, atsaucīgi un laipni ļaudis. Konkursam bija pieteikti 13 objekti vairākās kategorijās. 

 

Individuālo māju kategorijā aplūkojām Ināras un Dzintara Spidānu īpašumu Salacas ielā 11 un Sandras un Ziedoņa Viršu īpašumu Salacas ielā 10 Staicelē. Devāmies lūkot arī alojieša Kārļa Maršāna īpašumu Lidlauka ielā 1 un Ausmas Silmales dārzu Lidlauka ielā 3 Alojā.

 

Zemnieku saimniecību un lauku sētu kategorijā raudzījām Antras Baslikas saimniecību “Lācīši” Brīvzemnieku pagastā. Braslavas pagastā viesojāmies Dzintras Manikas “Pīlenģos”, Rūtas Onofrijčukas “Ielejās” un mājās “Lapas”, kur saimnieko Gunas Grosmanes un Sandras Riņķes ģimenes. Staiceles pagastā devāmies uz “Janīšu” mājām pie Druvja Sāna ģimenes, apskatījām arī Intas Sergejevas “Kalniešus” un Ārijas Korpas ģimenes koptos “Ķekarus”. 

 

Iestāžu un uzņēmumu sektorā lūkojām uzņēmumu “Aloja Agro” jauno mītni Braslavas pagasta Urgā un Puikules kopienas centru “Puikules muiža” Brīvzemnieku pagastā. 

 

Sabiedrisko vietu, atpūtas vietu un peldvietu kategorijā aplūkojām Salacas krastā izveidoto atpūtas vietu pie “Ķekaru” mājām.

 

Sakām milzīgu paldies mūsu novada atsaucīgajiem un strādīgajiem ļaudīm, kuri piekrita, ka ielūkojamies viņu sētās. Pateicamies, ka ļāvāt priecāties par jūsu radīto skaistumu, novērtēt radošās idejas un bagāto izdomu.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti novembrī valsts svētku pasākumos, kas norisināsies katrā pagastu pārvaldē. Informācija būs pieejama arī pašvaldības izdevumā “Alojas Novada Vēstis” rudenī.

 

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto

[Not a valid template]